Forside TidshavetBloggen er kalt Tidshavet fordi jeg er opptatt av tid. Den som er nå, den som var og den som kommer. Særlig synes jeg det er spennende å tenke på alle de tidsepoker hver og en av oss bærer med oss på innsiden. Ungen i oss, ungdommen i oss osv. Vi er bærere av en mengde verdener som til stadighet er med på å forme våre dagligliv.
Jeg er pedagog, utdannet, Cand Ed ved UIO. I hovedfag skrev jeg om betydninga av læring under overskrifta, Læring er mer enn bare læring. Der behandler jeg begrepet flyt (flow) sett i sammenheng med hukommelse, læringspotensial, trivsel og læringsglede. Jeg fant en stor grad av sammenheng mellom disse og lærernes benyttelse av flyt som metode i undervisninga. Da kjedsomhet i skolen er et kjempeproblem, ønsket jeg å blogge om dette.Tida beveger seg ubønnhørlig langs tidshavet.
Havet bølger fra kyst til kyst.
Naturen lever i mektige bilder.
Mennesker lever sine liv.