Publisert Legg igjen en kommentar

Å leve med fibromyalgi.Fibromyalgi, en tilstand som har kontinuerlig forpestet mitt liv. Jeg er utdannet Cand Ed. Hovedoppgava mi gjorde jeg på grunnlag av Mihalyi Csikzentmihalyis forskning om flyt. Det er mitt grunnlag for å skrive dette.

Vi, som har fibromyalgi, har gjerne en lang historie med smerter bak oss. Trolig er den ganske lik, for da jeg gikk for å ta atlaskorrigering, ble jeg bedt om å fortelle min sykehistorie. Jeg sa at jeg ikke orket å fortelle. Alt snakk om elendigheten gjør meg bare enda dårligere. Kvinna, jeg var hos, foreslo at hun kunne fortelle meg om min fortid. Det kjentes helt greit for meg, og hun fortalte mitt livs historie.

Da jeg, etter mange års utredning om hva som feilte meg, endelig fikk diagnosen, ble jeg helt knust. En fillediagnose, kvinners oppspinn for å ha noe å syte over, som ingen tok alvorlig, alle de fryktelige smertene som ikke var reelle, kroppen min som en notorisk løgner. Kan du ikke stole på kroppen din, kan du ikke stole på noe. Den bærer deg gjennom livet. Gjennom den mottar du sannheten om din egen virkelighet.

Jeg gikk rett ut i hagen. Der gråt jeg i en time. Jeg og blomstene mine, paradiset mitt på jord. Jeg vrengte meg for tårer. Så var jeg ferdig. Det var på tide å ta grep om livet, om kroppen som løy, handtere det. Jeg la en plan.

Altså en kropp som lyver, nerver som løper løpsk og forteller om smerter du ikke har. Hva skal du stille opp mot det? Jeg er en kreativ sjel. Vi er alle kreative sjeler i den grad livet har tillatt oss å være det , og vi har insistert på å fortsette å være det. Lek er kreativt. Lek er flyt. Flyt er lek. Alle små barn leker. Vi kan ikke alle bli kunstnere, men vi kan utøve våre kunstneriske evner i våre liv, fortsette å la dem være den grunnpillar vi navigerer etter. I flyt glemmer kroppen seg selv. Altså ble mitt mål å søke flytopplevelser i enda større grad enn tidligere, la det være dem som var livet, ikke bare et middel til noe annet, slik at at kroppen skulle oppleve minst mulig smerte. Det skulle bli min vei, ikke medikamenter, men flyt.

Først måtte jeg fjerne alt det som ikke trigger flyt, men som trigger det motsatte, antiflyt. Det ble ei lang liste. Her har jeg snevret den inn til det viktigste.

  • Ikke dvele ved negative hendelser, min egen negative historie.
  • Ikke føle bitterhet.
  • Aldri snakke meg selv ned.
  • Ikke gi meg selv negative merkelapper.
  • Ikke i et sekund dvele over mine smerter, gå for full ignorering.
  • Finne måter å kunne gjøre det jeg liker på uansett hvor mye smerter det vil forårsake.

På dette tidspunktet gikk jeg på AAP. Mitt høyeste ønske var å komme tilbake på jobb. Det var forbundet med så mye skrekk at jeg la bort alle tanker på det. NAV var et problem. De pustet meg hele tida i nakken. Helsesystemet forlangte at jeg igjen og igjen skulle fortelle om min elendighet, hvor ille jeg hadde det. Det ble jeg bare sykere av. Fastlegen sørget for at jeg slapp å ha mer kontakt med NAV enn det som var absolutt nødvendig. Jeg ble sendt på utredning til Sunnås. Det var mye mer enn fibromyalgi som feilte meg. Alt dette eltet seg sammen til en knute av elendighet, og alt sammen speedet opp fibromyalgien til sitt ytterste. Ekstrem katastrofeberedskap.

Jeg gikk til krig mot fibromyalgien og jeg er seierherre, selv om den hele tida ligger på lur. Den skal ikke få psyke meg ned. Smerter ja, men jeg er sjefen og jeg fyller mitt liv med gleder. Som en hærfører med sverdet hevet, jager jeg alle negative tanker på dør i det øyeblikket de viser seg. Det er så mye vakkert å tenke på i verden, så mye som gir gleder. Det andre er der også, men det skal ikke få makt.

Min overbevisning er at det er kjærligheten og positiviteten som skal redde verden. Så la oss fylle den med kjærlighet og gode handlinger. Slik får vi bedre helse. Det gjør verden også.
Publisert 2 kommentarer

Åtteråringer.


Vi mennesker utvikler oss hele livet. Vi er ikke, hele tida er vi på vei mot å bli noe annet. Det er litt mindre tydelig hos oss voksne. Hos ungene er det påtagelig. Derfor er det forunderlig at utviklingsforskjellene mellom klassetrinnene ikke debatteres mer, ikke får større konsekvenser for metodikk og innhold.

Piaget var opptatt av at at ungene gjør et gigantisk utviklingssprang i tolvårsalderen. Det blir veldig tydelig, fordi tenkningen deres blir mer lik vår. På tidligere alderstrinn er de fortsatt veldig annerledes enn oss, men på ulike måter. Vi befinner oss på forskjellige planeter.

Opplevelsen av flyt i læring er viktig for lærelyst, trivsel, hukommelse og for å utvikle elevers optimale læringspotensial. Lærere bør derfor tilstrebe en undervisning der elevers flytopplevelser er et sentralt mål. For å få til det, må vi gripe tak i elevenes individuelle interessefelt, deres individuelle personlighet og det de som aldersgruppe arbeider med.

Åtte åringen er helt annerledes enn syvåringen. Det gjelder ikke bare fordi syvåringen har gått to år lenger på skolen. Åtteåringen har manipulert med tenkningen på innsiden av hodet i et år. De har blitt vant til å bære en indre verden med seg. Det krever ikke lenger så mye energi. Dermed frigies det energi til andre oppgaver. Ikke slike oppgaver som vi bestemmer at de bør være opptatt av. Ungene utvikler en ny eksistensiell forståelse av verden. De oppdager av verden er delt i to. Den er både god og ondDet er en skremmende oppdagelse, for det går ikke alltid godt selv om mang gjør sitt beste med mot og kraft. Faktisk kan det gå helt galt. Det er ikke nok å ha et trollsverd til å drepe troll med. Trollet lar seg kanskje slett ikke drepe.

Tro og tvil kommer inn i ungenes liv. De må forholde seg til det, lære å handtere det. Det er som om et spøkelse har tatt seg inn i en verden de mente å kjenne. Verden har fått en skremmende dimensjon.Ungene utforsker denne. Godt og ondt. De kan velge å være direkte slemme. Bare for å oppleve hvordan det er, lære om det, finne ut av det. Men det var aldri ut fra et ønske om å gjøre ondt, være slem. Det var snarere ut fra et behov som de forfulgte, som de ikke kunne vurdere konsekvensene av. De er modne for en følelsesmessig forståelse, ikke abstrakt, ikke på vår måte, men som en realitet. Vi voksne rundt barnet må vite om dette så vi kan være en samtalepartner.

Skolen må ta seg tid til disse vesentlige spørsmålene. Ungene må få mulighet for å snakke om det, bli forstått, prøve tankene sine. Vi kan hjelpe dem på vei, skape rom. Vi skal ikke komme med forklaringer, svar, men undre oss sammen, dele opplevelser, bidra. Gode svar på disse spørsmålene er vesentlige for ungenes vekst og sosiale liv, psykiske helse.
Livet består av en evig jakt inn i nye og spennende huler. Ekte svar seiler ikke inn i hjernen ut fra noe som blir fortalt oss. Ekte svar kommer av våre erfaringer på det tidspunktet da vi er mentalt klare for å forstå nettopp de erfaringene.

Fortellinger om det gode og onde, der det onde ikke alltid får sin bekomst, er krutt for engasjementet i den alderen. Man kan benytte fortellinger fra skolegården, fra egen barndom, ting man finner på og la individene i fortellingene være skikkelig ekle og grusomme, så ille at det støter mot våre voksne hoders forestillinger om sømmelighet. Er det ondt så er det ondt. Er det slemt så er det slemt. Fabler og fortellinger med menneskeliggjorte dyr i hovedroller, tar fokuset bort fra mennesker og gir ungene en kataharsisreaksjon som virker i dypet, og vil motivere for skrivekunsten. Tekster vil fenge og gi leselyst. Når unger skriver grusomme tekster på den alderen, er det viktig å vite at det ikke er uttrykk for annet enn det de for tida arbeider med. Det går ikke alltid bra. Egentlig kan det gå så ille at tanken knapt kan fatte det.
Prinsen klarer ikke alltid å redde prinsessa. Man må redde seg selv. Trollet får ikke alltid sin bekomst. Vi må drepe våre egne troll. Det er der vi skal ende. Vi mennesker har muligheten til å bestemme hvordan vi skal være, endre oss og bli vår egen beste mulighet. Handle godt fordi det er det vi vil. Vi trenger ikke å følge instinkter og lyster. De er der, men vi kan tråkke dem under føttene og bli den lysende ridder vi ser for oss. Når noen blir plaget, kan vi hjelp dem. Dersom noen gråter, kan vi trøste.

Dette har vi drevet med siden barnehagen. Ungene hører på oss, har empati, vil det gode. De har ikke gjort det til sitt eget enda. Det arbeider de med når de er åtte år. Ikke noe er mer fantastisk enn det. Her tar de valget. De vil godt og tramper det onde under føttene. Når de hat gjort det, er de klare for nye utfordringer.

Dette temaet bør infiltrere alle fag. Norsk, engelsk, matematikk, musikk, sangtekster, hva det enn skal være. Ungene er med. Det er der de befinner seg. Pedagogen er den som leder gjennom livet. La oss befinne oss akkurat der på den veien de vandrer, disse ungene våre. De som er fremtida.Publisert Legg igjen en kommentar

Å bli gammel


Å bli eldre må være noe av det tøffeste vi gjør. Det finnes bare en utgang, døden. Døden er et skremmende spøkelse for noen og enhver. I tillegg har livet passert. Kanskje blir vi mette av dager som det så fint heter, men mange av oss får sjokk. Vi har ikke fått det med oss, livet, og det kan vi bli bitre av, for vi vil gjerne få med oss alt.

Ikke noe er viktigere enn god helse når vi blir eldre. Det er det vi må jobbe for. Å det er i seg selv krevende siden det å bli eldre nettopp innebærer å miste kroppslige funksjoner. Musklene yter ikke like bra. Alt koster mye mer. Energien blir mindre. Hukommelsen svikter. Venner dør rundt oss. Skitt. For å få bedre helse må vi ikke bry oss om noe av dette. Det er kunsten, for vi vil eldes med stil og med lykke i hver celle. Det vil vi.

Det første vi må gjøre er å kvitte oss med redselen for døden, det at den trekker nærmere, at den henter våre jevngamle. Døden har stått sammen med oss hele veien. Den er det eneste sikre i livet. En dag skal vi ikke være her mer. Vi aner ikke hvor vi skal. Det er det som gjør døden så skummel. Frykten for å miste noen som står oss nær, som vi ikke kan tenke oss livet uten. Bort med frykten. Frykt gir uhelse. Vi skal ikke ha uhelse. Det er mål nummer 1.

Vi stenger døra mot døden. Portalen har kommet tettere, men vi lar det ikke angå oss. Så lenge vi er i livet er vi i livet. Det vi ikke kan vite noe om, tja.

Livet på tidslinja har gjennom hele livet vært fullstappet med krav, gjøremål, alt vi skal. Ofte blir bevisstheten værende der. Det er ikke langs tidslinjas krav at livet ligger. Vi må bevege oss mot skjæringspunktet der tid møter evighet. I de opplevde og fylte sekunder. Der må vi søke de opplevelser som gir oss flyt, opplevelser der tida står stille eller raser av gårde med oss. De øyeblikk da vi er helt ett med opplevelsen. Da er vi tilfredse og helt tilstede. Det er sunt og gir god helse.

Vi må bestemme oss for hva livet vårt skal inneholde, hva vi vil ha med oss. Så må vi sørge for at det skjer. Det er nå muligheten er. Vi kan ikke regne med noe senere. Ikke alt virker like mulig, men vi kan fortelle oss selv at vi kan få det til senere, en gang. Ikke noe er umulig. Alt er mulig. Det blir vi trygge av. Trygghet er vesentlig for god helse.

Da er det bare å sette i gang, leve livet, få det til, sørge for at det skjer. Når noe skjærer seg, gjør det ingenting. Tida flommer ut av et gavemildt kosmos. Vi har mengder av sekunder å fylle. La oss fylle dem. la oss glede oss. Å ha fri til lediggang er det ingen glede i. Å kunne leve fylte liv, der ligger den ypperste glede. Mennesker er skapt for å bruke seg selv fullt ut. Det skal vi gjøre til siste slutt. Når vi er fullt tilstede i det vi driver med, kommer vi aldri til å merke at siste slutt kommer. Slik får vi evig liv.

Livet er fylt av hverdag. Ja da, vi kommer ikke unna hverdagen, men vi kan handtere den. Det er mye vi må gjøre som vi ikke liker, som virker fullstendig bortkastet. Jeg har hentet min livsfilosofi fra Csikzentmihalyi og han flytbegrep. Han opererer med noe han kaller mikroflyt. Det vil si at man sørger for å gjøre ting lystbetont. Kunsten er å ikke grue seg, men heller forsøke å finne gleder på veien. Ta noen omveier. Det blir ikke effektivt, men så blir man fornøyd. Man kan også planlegge morsomme ting man skal gjøre når man bare får unna det som venter. Stadige belønninger. Finn måter å handtere det på, for vi som blir eldre, har ikke et sekund å kaste bort.

Lykke til. Gleden ligger rundt hvert hjørne for den som har øyne til å se den med.Publisert Legg igjen en kommentar

Tidshavet bølger.Kjærlighet


Jeg er mer enn middels opptatt av kjærlighet. Allkjærlighet og kjærlighet mellom mann og kvinne. Derfor har jeg laget en liten konkurranse her. Ut fra fire vers skal dere komme frem til en av verdenshistoriens store kjærlighetshistorier. Belønninga er heder og ære. Den som er først ute med å melde svaret til meg på min mailadresse kile@libermundi.no vinner i tillegg E- boka mi, Kistepakta.Utfordringer med ulike religioner


Pippi var ikke redd for noe. Dette er meg Pippi en gang. Når hun lurte på noe, forsøkte hun å finne ut av det. Jeg og.

Jeg er ganske oppgitt over terror og vold begått av radikaliserte muslimer som behandler oss som vantro. Kvinner som må skjule sitt hår og vandre rundt i digre teppelignende kapper og knapt får vise øynene. Kvinner som dømmes til lange fengselsstraffer og pisking fordi de nekter å bruke hijab, viser hår. I vårt land utsettes kvinner og barn for en moralsk tvang om å dekke håret sitt. Det gjør meg ganske frustrert. Derfor har jeg tatt på meg å lete i Muhammeds liv og i Koranen for å se om jeg kan finne noe der som tilsier at det er sånn.

Å bli eldre


Å bli eldre det er noe jeg driver med for tida, noe som folk har gjort før meg. Her er gullbrudeparet, farmor og farfar Kile. De eldet med stil og er mine forbilder for hvordan man skal forholde seg til unger og folk i verden.

Vi lever i en verden der det meste dreier seg om å være unge og vellykkede. Når vi trekker på åra er vi liksom ikke noe særlig verdt. Sånn skal vi ikke ha det. Jeg kjenner meg like ung som den pureste ungdom. Samtidig har jeg alderens erfaringer å øse av. Selvsagt er vi betydningsfulle mennesker. Det skal vi være til vi dør.Fibromyalgi

Jeg har fibromyalgi, en kropp som lyver om smerter som ikke eksisterer. Det er ikke spesielt festlig. Jeg har brukt mye tid på å lære meg å leve med det. De erfaringer jeg har samlet, har jeg lyst til å dele med andre som har det, eller som en dag får det. Livet bør bestå av så gode dager som mulig ut fra utgangspunktet. Det krever en innsats.Ta vare på naturen

Vakre naturen, vakre jorda, ei jord vi må ta vare på. Det er vanskelig for det er nesten like mange meninger om hvordan det skal gjøres som det er mennesker på jorda. Det finnes ingen veier tilbake til det som en gang var. I hvert fall vil ikke jeg tilbake dit. Jeg har trua på at når det virkelig gjelder, har vi den kompetansen som bringer oss videre.

Jeg skriver om mora mi. Hun var helt unik. Ingen var så sparsom. Jeg tror ikke det var mye hun belastet miljøet mens hun levde. Alt ble benyttet på nytt, gjerne flere ganger.

Åtte åringer

Åtte åringer. Jeg vet ikke hvor ofte man tenker over hvor forskjellige de er fra syvåringer. Alle alderstrinn har sine utfordringer, og det er viktig for ungenes utvikling at de får gått gjennom disse trinnene på en god måte.

Kapittel 8 i Kistepakta.

Reikin Jernstein har mistet hele familien sin. De har blitt brutalt myrdet. Han må opp å stå komme seg videre i livet. Alt han kan tenke på er at han vil ut å finne de skyldige, hevne dem.

Skrivegleder

Å skrive er min store hobby. Det er det jeg fordriver tida med. Å stå i andre sko, skape fiksjoner. Det betinger at du også kjenner deg selv, kan bruke dine opplevelser i andres liv. Vi bærer fortida med oss, ikke som abstrakte tanker om, men de ekte menneskene, de ekte ungdommene, de ekte ungene. De kan lære oss mye. Det var en gang.

Så redd jeg var den gangen, den lille jenta. Jeg tar henne i handa og sier: “Kjære lille venn. Ikke vær redd. Jeg skal passe på deg. Det som skjedde skal aldri skje igjen.” Da blir hun trygg. Vi trenger alle å være trygge for at vi skal kunne leve gode liv.Med Downs i familien. Utfordringer og gleder.


Vår Vegard. Så mye som jeg har skrevet om ham denne våren. Savner det nesten. Det er en berikelse på mange måter. På andre måter er det ytterst krevende.
Små vers.

Verden er så full av alt. Gleder og sorger, det vakre og det heslige.

Gode gjerninger, onde gjerninger. Løgn og sannhet.

Det er vanskelig å favne det hele i ord.

Noen ganger må jeg bare prøve å sette ord på tanker.Publisert Legg igjen en kommentar

Ikke angrip andre mennesker. Hører du!Unger som leker er i flyt. Lek er flyt. Flyt er lek. Flyt kan beskrives som den tilstand der jeget er fullstendig oppslukt mot en handlingslik at alle sanser er involvert i prosessen. 


Flyt som begrep må inn i skoleundervisningen. Pedagoger må lære å benytte flyt som et verktøy til læring fordi det vil utgjøre en vesentlig forskjell.

Barn skal ikke kjede seg i skolen, Barn skal ikke bli slitne i skolen. Barn som opplever flyt i læring vil ønske å lære, de vil søke det og de vil trives i skolen.

Noen premisser må være på plass. Ingen må utsettes for mobbing. Elever som blir mobbet vil være redde. Redselen vil hindre dem i å gå inn i flytoplevelser, hindre at de søker flyt som sin telenomi. Telenomi kan betraktes som individets målstyrende tendens. Det er det som trigger dem, som de vil ønske å drive med. Altså må det sørges for at mobbing ikke forekommer. Klassemiljøet må være trygt. Elevers frykt kan komme fra hjemmet. Det må handteres. Både mobbere og mobbeofre må betraktes som ofre for en uttrygg situasjon. Begge må få hjelp. ingen må dømmes. Det må snakkes til hjertet, den redde ungen som gjemmer seg der inne, ikke til handlingene.Det store arbeidet er å kartlegge hva som trigger den enkelte. Noen råd. De redde elevene, de som sliter med læringsangst. Start med noe så det ikke ligner på læring. Da jeg gikk hjemmefra i dag. Hunden min.” Oi dette er ufarlig”, tenker de, så skynder du deg videre til de intellektuelle, de som må ha fakta og kjøtt på beinet. De medlidende, empatiske, trenger gjerne noe de kan synes synd på, gi dem det. Så har du de som trenger kraft og styrke. Bring it on. Da har du trolig fanget inn alle slik at du kan ta dem med ut på en spennende læringsreise om hva det skal være. Du merker det når du har dem der. Pulsen øker, kinnene blir røde, de faller i staver, knappenåler kan høres.

Hvorfor skal du gidde. Jo fordi i flyt blir læringsgleden blir stor. De får økt sitt læringspotensiale, hukommelsen styrkes og de opplever trivsel. Skolen blir gøy. Dette er gode grunner i seg selv.

Unger som er i flyt i læring mobber ikke, de har ingen behov for å utøve vold mot noen, verken mot medelever eller voksne.


Det var en gang ei gruppe elever. De kom til skolen hver dag med øyne som glødet av spenningens iver over alt de skulle erfare, oppleve og lære i løpet av dagen. Tekster vokste frem av ivrige hender. Matematikken ble hoppet danset og forstått i tenkningens arnested der den individuelle virkelighet blir til. Bøker ble lest og fylte hjerter og hoder med fargerikt innhold fra verdens fortid, nåtid og fremtid. Malerier vokste frem fra ingensteds og uttrykte følelsers dybde ved sine penselstrøk. Ord ble til poesi i det de formet seg fra hjertet til hånd, fra munn til øre. Leken gnistret gjennom læringsrommet på gulv, på pult, i hodet og hjertet, i raske føtter og følsomme hender.

Så skjedde det en dag. Det store kjedsomhetstrollet snek seg inn i skolestua uten at noen merket det. Usynlig fylte det klasserommet, og kvalte livet med sine fargeløse døde abstraksjoner. Hodene ble tunge og nesten ikke til å holde oppreist på skuldrene. Tankene kjentes som bomull og ville ikke bevege seg mot den kunnskapen som snodde seg gjennom nervecellenes synapser. Øynene mistet gløden, og de så ikke lenger verdens vidunderlige skattekammer. De så kun kjedelige pulter på rad og rekke, firkantede vegger og ei dør som var lukket mot verden. Gnistrende tekster som strømmet ut av hodene, ble til ord og setninger som måtte trekkes ut av en motvillig tanke. Fargene fløt ikke lenger, men ble til maleklatter som skitnet til hender og klær. Ordenes liv ble knust som om noen hadde puttet dem under maskiners stemplet. Flyt fantes ikke lenger. Det tok ikke lang tid før alle elever var i kjedsomhetens vold.

Trollet holdt et fast grep om sitt bytte. Elevene ble fanget inn før de knapt ante det. De forsto ikke at trollet kunne drepes om de bare fikk øye på det, kvesset sitt sverd og med mot og kraft krevde sin rett og jaget det bort. Etterhvert forsto elevene at det ofte er slik på skoler. Mange kjeder seg der. Alle lengtet tilbake til den oppfylte læringens magi.

En dag gikk vi sammen vi som visste hvordan læringen kunne være. Vi ville fortelle verden om kjedsomhetstroll som jager spenningen fra klasserom så flere skal vite at det kan være annerledes. Vi vil dele den store hemmeligheten om hva kjedsomhetstroll ikke liker med dere. De tåler ikke mennesker som involverer seg dypt i sine opplevelser og som synes det er moro å lære. Det er det verste de vet. Det er de like redde for som eventyrtroll for sola. Når læringsgleden gnistrer i klasserommet, sprekker de. Derfor flykter de når de merker det. Vi vet det for vi har erfart det.

I flyt er læring mer enn bare læring. Det er  en kilde til livet. For det er oppgava, å bli menneske.

Hvor er gresset grønt, hvor er himmelen blå,
hvor gløder solas flammende bål.
så blomster spirer,
bier summer, haster og iler
så fruktens sødme blir drømt.

Lysalver spinner gull av det grå
så skapningens drømmer finner sitt mål. 

Det er livet som glitrer og lokker
i sin ballsal av lys og sol.
Det klinger i ørsmå klokker,
det kribler i hver fiol.

Det er livet som lokker min datter,
det er livet som lokker min sønn.
Slik samler du jordelivsskatter,
de som vokser nær livets brønn.
Bli menneske!#flyt, #flytilæring, #hukommelse, #læringsglede, #trivsel, #læringspotensiale, #vold, #knivstikking, #kjedsomhetstroll, #kjedsomhetiklasserom, #klasserommet

Publisert Legg igjen en kommentar

Kistepakta, Kapittel 7

Lyst til å lese de foregående kapitler først?

Noen forfatterord
Tron, broren min.

Et tynt snølag ligger over skogbunnen. Himmelen er sort med stjerner på. Klarvær. Fakler er tent. Ei gruppe barn på elleve- og tolv år går sammen med ei mindre gruppe av voksne. Vi synger sanger om lys i mørke.  Gje meg handa di ven når det kveldar, det blir mørket og me treng ei hand, ei vise som ble gitt ut av Sondre Brattland åtte år tidligere. Det er stjerne- og måneskinn. Datoen sier 11/11 1994.  Det var den kvelden jeg lærte den sangen så jeg aldri noensinne skulle glemme den. Det er glitter på snø. Snøkrystaller i lufta.  Trærne står som staute voktere langs stien, kaster skygger. 

Jeg er lykkelig. Hele meg er lykkelig. En så flott stund. Unge mennesker og voksne som synger sammen dypt inne i skogen. Lyser opp i mørket. Vi har tent bål. Steker pinnebrød og pølser. Jeg er oppspilt. Snart skal jeg fortelle ei historie, en vakker historie, men det krever en viss fortellerkunst for å tenne tilhørerne, gi dem en fordypet opplevelse.Det er underlig så lyst det er selv om det kun er bål og himmel. Min manns ansikt fanges inn av skinnet fra bålet. Jeg blir hoppende glad, min elskede. Mine eldste døtre dukker opp. Herlig. Jeg begynner å organisere for å gjøre plass. Folk jeg bryr meg om i skogen om natta. Lykke. Min yngste datter har vært med fra starten. Jeg kjenner meg inderlig tilfreds.

Da kommer det. Broren min er død. Jeg ser tårer på døtrenes kinn. Forskrekkelsen i ansiktene rundt meg. Det tar litt tid før beskjeden når inn. Hele meg fylles av et altoppslukende skrik. Jeg vet ikke om det beveger seg ut av munnen og ut  til menneskene rundt meg, naturen. Jeg aner ikke, for jeg er bare et skrik. Broren min, lillebroren. Skriket er meg. Jeg er skriket. Likevel er det en rasjonell del  av meg som fungerer. Det er mange barn her som jeg er ansvarlig for. Jeg spør om de andre voksne kan ta på seg det ansvaret. Det kan de. Jeg er full av tårer. Det er ikke mulig å vite om de renner over. De fosser frem på innsiden og utsiden av meg uten at jeg aner om de renner. Mange fuktige øyne, våte kinn.

Jeg får en klem. En voksen som kjenner sorgen, som vet hva jeg føler, som viser meg det, og jeg tar i mot hennes hjerte, for hun vet hvordan jeg har det. Så løper jeg. Min bror har hoppet ut fra balkongen i sin bolig, den leiligheten der vi delte en felles barndom. Min mann vil holde om, holde hender. Jeg kan ikke. Broren min. Det er alt jeg vet. Broren min. Jeg må løpe alene. Gje meg handa di ven når det kveldar, det blir mørkt og me treng ei hand. 

Sangen spinner i hodet sammen med tårene som fosser der inne, den dype sorgen. Skriket som aldri slutter. Skriket som er meg. Klokka 11 den 11/11 hoppet han i døden. Mine døtre. De har mistet en elsket onkel og gråter i sorte mørket. Jeg kan ikke ta ansvaret for dem. Min mann må gjøre det. Det finnes ikke et snev av mamma i meg. Kun en søster, en søster som står alene tilbake. La dei ljose og vennlege tankar, fylgje oss inn i draumars land.

 Han hadde stått på balkongrekkverket, tatt sats, hevet seg ut og ropt – Det går til helvete.  Jeg var tårer og sorg. Han kunne ikke ha gjort det. Jeg ville ikke at han skulle ha gjort det. Lat varmen frå ein som er glad i deg tenne stjerner i myrkaste natt. Klokka elleve på formiddagen. Så lenge siden. Hvorfor hadde ingen fortalt meg det? Jeg skulle ikke ha vært i skogen? Det var fryktelig at jeg var her. Jeg ville holde om ham, synge for ham, passe på at han ikke var ensom. Mest av alt, han skulle ikke være død. Gje meg handa di, ven,når det kveldar, det blir mørkt og me treng ei hand.

Jeg er et sanseinferno der jeg løper. Alt jeg ser, alt jeg lukter. Skogens underlag sitter som fortsatte sanseinntrykk under fortsålene. Jeg er et skrik, men jeg vet ikke om jeg skriker. Jeg er tårer, men jeg vet ikke om de renner. Stein, lyng og greiner Trær, snøfjon. Gråt.Varme tankar og hender som trøystar er som sol over frosen jord.

Den videregående skolen, vår tidligere skole, lå rett ved blokka der han hadde hoppet. De hadde latt ham ligge lenge alene på gresset der han falt. En nabo hadde plassert ei jakke over ham så han ikke skulle fryse. Han ville aldri føle mer.

Jeg hikster. Han må ikke fryse. Lillebror. Ikke frys. Jeg kommer.

Det er så langt dit. Elever hadde friminutt da han hoppet. Flere hadde sett det.  Kjenne varmen frå ein som er nær deg gjev langt meire enn store ord! 

Vi nådde fram til bilen. Min mann åpnet døra. Jeg satte meg inn. Gråtende døtre plasserte seg i baksete. – Vi må snakke, sa min mann. Mammaen kom tilbake. Jeg hadde døtre å ta vare på. Sorgen knuste meg, men jeg jaget skriket ut. Tårene. Snakket. Vi sang oss innover til Oslo. 

Lat varmen frå ein som er glad i deg tenne stjerner i mørkaste natt!

Gje meg handa di, ven, når det kveldar,
det blir mørkt og me treng ei hand.Sætra vår

 

Det er så lenge siden det skjedde, men det kunne like godt ha vært i dag. Min bror, vår bror.

Sætra vår, der vi delte lykkelige barneår, der alt var godt. v

Det er lenge siden. Opplevelser på opplevelser har stilt seg ved siden av sorgen. Gleder og bekymringer, dagliglivets trivialiteter, de store grensesprengende gleder. Livet selv.


Min lillebror. Jeg holder ham alltid i den fiktive handa, den som forener oss i  minner. Å skrive om sorg. Jeg har opplevd sorg, og jeg har skrevet om den. Det er en fiksjon, men jeg har søkt i mitt hjerte for å finne de ord som kan beskrive den, rå, tung og naken. Sorgen vandrer ved siden av meg hvert sekund av mitt våkne liv, gjemmer seg som en skygge bak en sort kappe. Jeg tror alle kan se den dersom man ser etter,


Tron og jeg på en juletrefest en gang.

Kapittel 6 i Kistepakta handler om sorg og sjokk. Et fryktelig sjokk. Reikins mor er død som følge av vold og overgrep. Hans far, Vendel, var blitt tvunget til å bivåne det hele. Han sitter stiv og apatisk, klarer ikke å si et ord selv ikke da Reikin kommer, sønnen.


Kapittel 7

Pappa ryggraden hadde kollapset. Jeg forsto det. Mageinnholdet mitt tømtes utover gulvet. Jeg spyttet og brakk meg. Stille gråt rant som en smertekilde i rommet. Jeg måtte bort, så langt jeg kunne komme. Liv og død. Hvor langt jeg enn løp, ville sannheten ta meg igjen. Livet spurte ingen om tålegrensa. Den pakket deg inn i sine sekunder og krevde at du tålte dem. En familie kunne ikke tåle mer enn en kollaps. Steinstøtta i stolen ble et forståelig bilde. Mine armer måtte være nok for oss begge, for hele familien.

Jeg grep rundt den stivnede skikkelsen og holdt ham tett inn mot brystet. Tårer falt ned i den sorte manken. Jeg fant hjerteslagene, mine og hans. Det handlet ikke om meg, ikke om ham, men om henne. Hun som hadde stivnet i døden. Jeg plasserte meg ved siden av henne, mamma, og fjernet teppet fra ansiktet. Zanne og Zu måtte komme. Jeg fant handa hennes. Hun var fortsatt varm. Jeg kysset henne på panna og knuget handa mot kinnet hennes. Familien måtte stå sammen om dette. Jeg reiste meg opp. Pappa hadde sett hva de hadde gjort mot henne. Jeg grøsset. En ondskap uten sidestykke.

På utsida av skipet ble jeg stående uten å ane hva jeg skulle foreta meg. Blendet av sola, passerte jeg alle menneskene. Arina og Livia fulgte meg. Det var Zanne og Zu. Jeg måtte snakke med dem.

Gailio henter dem, sa Arina. Han tar dem med seg. Jeg ba om å få låne RA. Arina nikket. Hun hadde samme apparat som en folkeverge, var en folkeverge. Hun viste meg hva jeg skulle gjøre. Jeg slo koden til Zanne. Ikke noe svar. Zu. Ikke noe svar der heller.

Hvordan får jeg tak i Gailio?

Han har gitt beskjed om at ingen skal kontakte ham.

Hvorfor! Jeg må snakke med ham.

Han frykter sporing, men han kommer når han har funnet alle. Vi må bare vente. Ta det med ro. Han finner dem. Hun nikket til ordene som for å forsterke dem gjøre dem sanne. Er det noe jeg kan gjøre for deg?

Jeg vil reise hjem, finne dem, sa jeg fortvilet. Det var alt. Jeg fortsatte å trykke koder. Ingen svarte. Søstrene måtte svare. Jeg kunne ikke handtere dette alene.

Beklager, sa Arina. Skal jeg sette på repetert oppkalling? Du får kommen når de svarer. Jeg nikket takknemlig, for jeg var i ferd med å gå av skaftet. Vår sikkerhetsansvarlige har sagt at vi må vente her. Vil du snakke med noen? Jeg ristet på hodet.

Den sikkerhetsansvarlige. Jeg hadde møtt ham, en kraftig mann av middels høyde. I går. To mordforsøk og et lik. I dag. Jeg kunne ikke tenke på det. Blomster vevde mellom gresstråene. Jeg plasserte meg i gresset og var redusert til en manetmasse. Liva rakte meg handa. Jeg knuget den. Hun hadde myke fingre. Arina la hendene foran ansiktet. Hun hadde en gullring med en grønn stein. Steinen hadde samme farge som øynene hennes. Fingrene var lange og slanke. Hun fjernet hendene. Øynene våre møttes.

Jeg går og ser om jeg kan få vite noe mer, sa hun. De grønne øynene. Jeg nikket.

Gresset var grønnere enn jeg noen gang kunne huske å ha opplevd. Jeg la meg ned i det. Et teppe jeg ikke kunne legge meg under. Jeg sniffet inn dufta. Sola var gressets teppe. Jeg lukket øynene og pakket meg inn i solstråler. Et intenst grønt gress med villblomster i. Huden var klam. Livia plasserte seg ved siden av meg. Hun ga meg ei sped hand som jeg kunne klamre meg til. Jeg så blå himmel. Sannheten krevde plass. Det kunne den ikke få. Jeg klamret meg til handa og møtte blikket hennes. Smerten i øynene. Det var for mye av den. Jeg omskapte dem til den muntre gløden fra tiden før. Leppene, de myke søte leppene som hadde spisset seg og kysset. Smil. Huden var myk og kinnene svakt rødlige. Tida skulle stoppe i det kysset, i forventningen.

Jeg bygde meg ei boble. Inne i den var det kun plass for henne, meg og tida før. Det verket i magen. Jeg måtte få slutt på det. Ei hildring av de to i skipet, insisterte på en plass i bobla. Det var ikke mulig å jage dem bort. I bobla fantes det ikke tid. Vi kunne være der alle fire. Jeg kunne tåle det, en eksistens i det tidløse. Solstrålene lekte med huden, en nytelse. Pusten nøt tilsiget av sommerdufter. I skipet var det en som pustet og en som ikke gjorde det. Det var umulig å si hvem som var mest død.

I bobla hadde alle liv. Livias stemme bølget mot meg i et svakt pust. Pappa ville komme seg. Det fantes en morgendag for ham. Vi skulle greie dette sammen.

Hvordan går det? spurte Livia. Jeg ville smile, men det ble et grin.

Ikke gå! stotret jeg.

Jeg blir, forsikret hun med lepper som fortsatt lignet løytnantshjerter. Slanke fingre så myke i mine, en amulett til beskyttelse. Tausheten ble så tung. Jeg lengtet etter stemmen hennes, klangen av den. En flokk mennesker sto fortsatt rundt skipet. Arina gestikulerte vilt der borte, snakket med en mann. Livia holdt sikkert kjeft fordi hun ikke orket å snakke til sorgen. Jeg ville at hun skulle snakke, om hva som helst.

Er alle her fortsatt? pustet jeg frem.

Ja, vi venter på Hells fra helserådet. Ei ulykke i en eller annen hall har forhindret ham. Herre Gamle, Reikin, jeg babler. Beklager! Nok ei ulykke. Gailio hadde sagt at det nesten aldri forekom ulykker her. Det gjør ikke det. Jeg oppdaget en gyllen tåre i Livias øyne. En gave jeg kunne dvele i. Sekundet strakte på seg. Ga meg tid til å følge med den. Jeg var glad for at hun bablet. Da kunne jeg puste. Verden ble vanlig, et sted med sol og himmel, blomster og trær. Jeg pekte ut akeleien som hadde samme farge som øynene hennes og beskrev poesi om irisens dybder. Hos henne og Arina var det helt omvendt.

Er dere i slekt? spurte jeg.

Ikke ved arv. Siden Arina giftet seg med Gailio tilhører vi begge Voksterenslekta. Linjene følger mennene. Er det slik i Voksteren også?

Vi er ikke så opptatt av slekt. Jeg ønsket at hun ville fortsette å bable.

Hva vil du at jeg skal si? Det kunne jeg ikke si høyt. Jeg kunne umulig be om ord som fortalte at hun likte meg. Øynene falt på flokken ved skipet. Jeg var opptatt av det, om hun likte meg. Mamma var død. Jeg tenkte på kyss og myke lepper. Livet. Det stoppet ikke. Egentlig burde det stoppe.

Hvem er de? Hvorfor blir de bare stående der?

De tilhører rådet.

Fortell meg om dem?

Hvis du orker å høre? Jeg nikket. Hun beskrev og presenterte de mektigste menn i Konglomeratet og i verden for øvrig også. Angrepet mot meg, og min familie, ble oppfattet som et angrep på alle. Derfor sto de der. Ordene bredte seg om meg som et teppe. Innholdet var bare ord. Hun støttet seg på armen mens hun snakket. Hud, grønt gress.

Rett ved Livias hand, vokste det en gul blomst. Jeg kjente ikke navnet. Ei marihøne krøp langs et blad og inntok et måltid bladlus. Livias lepper gled ut i et fort smil. Ei flue plasserte seg på bladet og satt helt stille. Marihøna bredte ut vingene. Mari fly, fly, en barnesang. Mamma hadde sunget den. Jeg smilte til mamma i bobla. Flua plasserte seg på handa mi. Den kilte ikke. Jeg lot den sitte mens jeg lyttet.

Kista og kistepakta. Gailio hadde sagt at den kunne være årsaken til det som skjedde, hadde skjedd. Jeg skulle ønske jeg aldri hadde hørt om den. Livias stemme hadde snakket seg tørr. Jeg skulle hjelpe meg kaste den kista. Vi kommuniserte med hender og øyne. Livia Styrktett. Jeg smattet på navnet, lot det få full oppmerksomhet. Flua plasserte seg i håret hennes. Hun viftet den bort. Stemmen hennes var nydelig.

Broren hennes hadde ikke sans for stemmer. Kanskje han hadde dårlig hørsel. Gailio hadde sagt at Konglomeratet hadde hatt alt fra begynnelsen, fra år null, da alt var ødelagt. Selv luftskip hadde de hatt selv om det ikke ble vanlig før i våre dager. De syv ved kilden hadde ikke hatt noen forestilling om luftskip. Det var jeg het sikker på. Gailio hadde ment at det var helt naturlig. Tanker beskjeftiget seg ikke med det som var dagligdags, men med det uvanlige, det som skilte seg ut. Men Reinulf ville ha reagert hvis han hadde funnet luftskip i Dalene. Jeg var helt sikker på at han ikke hadde funnet noe annet enn en grøderik natur. Det hadde tatt tretusen år å bygge verden opp igjen. Folk hadde krystet vann av stein. Det var en uendelig mengde år. Folk hadde stått skulder ved skulder i død, forråtnelse, søppel og bygd landet. Men tretusen år.

Livia hadde begynt å snakke igjen. Fluer summet. Den nydelige stemmen. Nå var vi i leveårene. Frodige marker hadde muliggjort en kollektiv glemsel. Folk ville glemme. Fortida hadde trukket et legendeslør over seg. Konglomeratet hadde tatt mål av seg av å bære verdenshukommelsen på sine skuldre. Det var derfor jeg ikke hadde visst noe, ingen hadde snakket om det.

Syvtusen år, det var mange år. Den første pakt, fra tidenes urtid. I ren optimisme hadde menneskene villet endre jordkloden. De hadde trodd at det ville bli lett. Jorda hadde gjort motstand. Den var fornøyd med tingenes tilstand. Der hadde problemene startet. Det var det Reinulf hadde forstått ved Kilden. I det lå håpet, for oppgava hadde vært umulig. Et nederlag hadde ført til det neste og resultert i en stadig utviklende negativ spiral. Jorda vi levde på, gikk på, utviklet oss på, levde ikke som oss. Likevel var den levende. Vi måtte finne pulsen i den, spille på lag med den, rette opp alle feil vi hadde begått på veien.

Veien hadde vært lang. Avstanden herfra til urbegynnelsen var for stor for tanken. Jeg hadde forstått langt mer enn det Gailio hadde fortalt. Ordene hans hadde spilt teater i meg, en skremmende erfaring. Biologilæreren, den søte kvinna, hadde vært opptatt av jorda som en levende organisme. Jeg skuttet meg. Kistepakta, den Gamle. Det var galskap. Aldri mer år null, Planen for å hindre en gjentagelse av år null, var fornuftig. Loven som Planen ga opphav til likeså. Det andre var et eventyr.

Sola begynte nedstigninga bak fjellene i vest, en rød himmel, blodig. Kveldslufta var varm. Huden min var fortsatt klam. En mann gikk inn i skipet. For sin sjelefreds skyld, burde han la det være. Det er Hells Sundt, sa Livia. Han kom ut igjen. Skikkelsen ble til føtter som sto over meg. Stemmen var myk.

Hvordan går det med deg? spurte han. Hva skal man svare på sånt? I bobla mi hadde jeg det fint. Stemmen til Livia som snakket. Trenger du noe å roe deg på? Jeg trengte dette døgnet strøket av almanakken. Det sa jeg ikke. Er det lenge til Gailio kommer? ropte han ned mot skipet. Han skulle være her snart. Mamma var død. Ingen pille kunne fikse det. Verden ville aldri bli den samme igjen.

Verdensmålet kunne kokes ned til å si nei til det onde og ja til det gode. Dokvin var en dust, en sosial brennesle. Grunntonen i universet var kjærlighet. Menneskelige handlinger skulle trenge inn i jordsubstansen, belive jorda så den kunne opprettholde sin fruktbarhet, en livskraftig organisme som ga livskraftige legemer til alle som bebodde den. Jeg ristet på hodet for å klarne tanken. Selvsagt hadde vi feilet. En slik kjærlighet var ikke mulig. Død og tortur. Jeg skulle ønske jeg kunne våkne fra galskapen.

Arina pekte mot himmelen. En luftsykkel. Gailio. Arina løp ham i møte. Han hilste henne, men øynene hvilte på meg. Jeg skulle aldri ha blitt med ham hit. Hvis jeg hadde blitt hjemme, hadde mora mi blitt spart. Et lynende raseri skjøt ut i bevisstheten. Jeg slapp Livias hand, reiste meg opp og løp mot ham. Anklager fosset ut av munnen. Jeg ville slå og knyttet nevene. Roen i ham tirret en tyr i meg. Han tok i mot slaget med skuldra, ga meg motstand og ledet det ut i lufta bak seg. Armene festet seg rundt meg. Jeg kjente på hjerteslagene mens jeg kjempet mot tårene.

Anklagene var totalt grunnløse. Alt jeg ville var å skrike mot en samlet verden til den hørte, virkelig hørte. Disse paktene, alt Gailio hadde snakket om, kistepakta, det var galskap. Jeg ville hjem til livet mitt i Liljedalen, et enkelt liv sammen med enkle mennesker. Derfra skulle jeg finne inn i livet.

Kom! Han trakk meg med bort på benken. Hunden min. Hvor var Toppen? Han måtte ha husket hunden min. Jeg beklager, Reikin. Toppen døde i kamp, en helt. Jeg ville ha ham. Ja! Stemmen var knapt hørbar. Jeg mente det. Selv i døden var han min. Jeg vet det. Den vesle skapningen lå der blodig og ille tilredt. Jeg begravde ham i dine foreldres hage. Han var ikke kjent her. Jeg kunne ikke ta ham med meg hit. Ordene famlet seg frem til en form for forstand. Hagen hadde vært Toppens univers. Vi andre hadde bare tilholdsrett der. Gailio hadde forstått det like selvfølgelig som han hadde forstått Toppen.

Hvor? Ordet rant tynt og substansløst ut av munnen.

I blåbærhjørnet. Jeg plasserte en rose over. Din far tilgir det formodentlig. Uten tvil! Myndighet over hunden var det ikke mye av, men det lå tykk kjærlighet bak grumlende klager over nedgravde skatter, oppgravde løker og ødelagte røtter.

Leppene fikk presset frem en takk. Forrige gang hadde de gitt Toppen et sovemiddel. En sovende Toppen ville ha vært en levende Toppen. Jeg fant et urørt kjøttstykke i hagen. Toppen fikk aldri mat ute. Jeg regnet med det. Vi skal få det analysert. Toppen var finspist. Han gjentok ikke ubehagelige erfaringer. To folkeverger lå drept i hagen med halsen kuttet over. Jeg grøsset.

Vaktene, sa jeg. Han nikket. Det var absurd. Sekundene pakket meg inn i det ubegripelig absurde. I Gailios blikk registrerte jeg ømhet.

Før mer blir sagt vil jeg gjerne si at jeg er fryktelig lei meg, Reikin, så fryktelig lei meg. Jeg skulle ha tatt familien din med meg hit. Da ville ikke noe av dette ha skjedd.

Tull! Vi ville ha ligget knust under lampa hele gjengen.

Jeg skulle ha foretatt en sikkerhetssjekk av rommene.

Ingen ville ha funnet ei lampe løsnet fra sitt naturlige feste?

Jeg skulle ha plassert ut vakter.

Ingen vakter kunne ha holdt lampa oppe i fallet? Ikke anklag deg selv! Jeg opplevde det som en manisk handling da du og faren min ville sende meg hit.

Siden jeg er både kisteverge og folkeverge, burde jeg trolig ha visst bedre. Det er en kisteverges ansvar å forstå virkningene av kista. En kistebærer kan sette i gang en kjede av reaksjoner. Du kunne ikke vite det. Dine foreldre kunne ikke vite det, men jeg burde ha visst bedre. Jeg ville ikke høre et ord mer om den kista, pakta eller noe annet idiotisk. Ingen mennesker kunne lese fremtida eller følge med på skjebnenes krumspring.

Har det ulogiske i hendelsesforløpet slått deg? spurte jeg. I går ble jeg utsatt for et mordforsøk. De som ville myrde meg visste hvor jeg befant meg.

Jeg vet det, et paradoks jeg ikke har et fyllestgjørende svar på. Kun din far visste ditt nøyaktige oppholdssted. Likevel fikk det fatale konsekvenser. Stillhet. Han tenkte seg om. Jeg hadde sluttet å tenke. Det kan være snakk om to gjenger, Reikin. Dem displayet av den døde var ment for og dem som utførte ugjerninga. Jeg mente å huske at pappa hadde vært inne på det samme. Vi skal finne svar. Det lover jeg deg. Ingen konglomerat kommer til å gi seg før vi har funnet svar på dette. Min mor hadde lidd. Utholdt umenneskelige lidelser. Fatteren skulle ha fortalt dem alt de ønsket å vite. De ville uansett ikke ha blitt spart, Reikin. Din far forsto det. Slikt pakk sparer ingen selv om de sier at de skal gjøre det. Jeg lette etter ditt RA, men jeg fant det ikke.

En knyttneve av energi slo inn i tankene. Jeg måtte tilbake til Liljedalen. Mitt ansvar lå hos Zanne og Zu. Det er ikke mulig. Hadde det hatt noen hensikt skulle vi ha reist med det samme. Jeg beklager. Zanne og Zu er døde, ikke bare dem, men hele familien din.

Men du drepte dem som gjorde dette, ropte jeg.

Ja, men de var tydeligvis flere enn to. Vi vet ikke hva vi står overfor, men det skal vi finne ut. Jeg lover at vi skal finne svarene og taue de skyldige inn.

Hva skjedde med dem? Stemmen skingret for høyt i ørene. Den lignet ikke på min.

Alekzandra og Gjetne Strømne med to barn ble drept i en trafikkulykke. Dere kalte henne Zanne ikke sant? Jeg nikket. En ulykke var ikke mord. Nei, men ulykken var arrangert. Jeg beklager! Uansett hvor gjerne de ville, kunne de ikke fortelle hvor du befant deg, for de visste det ikke. Hemmelighold kan slå begge veier.

Zusanna Gelntin med familie brant inne i hytta si. Dere kalte henne Zu. Brannen var eksplosjonsaktig og for øvrig uforklarlig, en arrangert mordbrann. Vi forsøker å spore morderne. Ordene veltet seg i magen og kveilet inn i  manetsubstansen der inne. Jeg kunne ikke handtere dem. Livet var et pust. Skrolle skulle til Urleiven. Jeg så på klokka. Tida sto stille i de fryktelige hendelsene. Sekundene ble for tunge og totalt ubevegelige.

Er Skrolle hjemme fortsatt? La meg snakke med ham. Gailio beklaget! Han har ikke reist ennå.

Nei, han har lagt ut på en annen reise. Døden nådde huset hans før oss. Jeg sperret øynene opp. Hikstet. Det gjelder foreldrene hans også. Foreldrene. Ei høy og mørk mor som alltid hadde boller og hjemmelagde kaker. Jeg beklager, Reikin. Det er for grusomt, men jeg vet ikke annet å gjøre enn å fortelle deg det. Jeg satt med åpen munn. Det var ikke mulig å lukke den. Pappaen. Samme høyde som henne. Rund og trinn med måne. De pleide å servere saft og juice fra hagen. Han hadde hatt en fengende latter som skapte glede rundt seg. Dine øvrige venner er i orden. Jeg hadde ingen andre venner. Bekjentskaper, men ikke venner. Jeg beklager, Reikin! Vi har satt husene deres under bevoktning. Dersom ingenting skjer de nærmeste dagene, avslutter vi.

Gailio lot meg hvile mot den klippesterke brystkassa. Ei tåre trillet nedover det markerte kinnet. Jeg fulgte den med øynene. Tida strakte seg ut i lengderetninga. Det bruste over i meg av ukjente elver. Så var det tomt.

Det lød et nytt skrik. Jeg tålte ikke flere skrik. Gailio ba meg bli værende. Jeg oppfattet lavmælt mumling. Stemmen hans hadde en hul lav klang i det han returnerte. Det er din far, et slag. Han er død. Jeg reagerte ikke med en gang. Så løftet jeg blikket og så rett på ham.

Jeg vil hjem.

La oss dra hjem!

Vi dro til Gailio og Arina. Det var hjem godt nok som noe.

Jeg våknet i Gailios hus med et hode som en substansløs snegle. Gråten jeg hadde svelget, måtte ha druknet alle organer. Jeg fikk ikke tak i nervesystemet. Øynene kjentes tørrere enn en ørken. Lemmene lystret ikke. Tankene var krystallklare. Kanskje hadde det vært slik med fatteren også? Svaret var skjult av døden. Vi hadde tatt farvel. Jeg med tårene utenpå der de skulle være. Nå druknet de meg på innsida. Jeg ønsket døden velkommen. Den ultimate hvile sammen med dem.

Ansikt etter ansikt, ansikter jeg elsket, passerte revy. Øynene til Skrolle glitret. Det var for mange stier vi ikke hadde tråkket, som vi skulle ha gått på, sammen. Zanne og Zu, fulle av ertelyst. Reservemammaer, grunnsubstansen i min eksistens. To svogere. Nevøer og nieser. Barn i livets begynnelse. Lubne armer. Klissete fingre. Ikke mer Okke! Den minste av dem, lille Tyre, stabbet mot meg på usikre bein, ettåringen dryppende av lykke over å ha overvunnet tyngdekraften. Armene mine ville holde ham fast, men han gled unna, lo og stabbet videre gjennom meg og over meg. Det fantes ingen hud å gripe i, ingen substans. Tårer rant inne i cellene. Pinen var uutholdelig. Blod og tårer hørte ikke sammen.

Mammas hand tynget meg ned. Hun forlangte at jeg skulle legge bort sorgen. Det var en umulighet, typisk henne. Enhver utfordring handlet om å bestemme seg, ville og gjennomføre, uten sutring. Bak ryggen hennes så jeg dem alle. Tårene mine sved dem i døden. Da kom gråten, den som hadde satt seg fast.

Hun påsto at mitt liv var nøkkelen til deres eksistens. Tårer fosset frem av øyehuler og munn. De kunne trekke pust med meg. Inn og ut. Det rant tårer av hjertet mitt så jeg trodde det skulle gå i stykker. Mine sanser, mine øyne, mine ører, min nese, min hud.

Pappas ansikt. Øynene hans. Dem jeg hadde arvet av ham. De slapp meg ikke. Jeg måtte ikke tro at han ikke hadde sett meg. Kroppen hans hadde riktignok blitt revet bort. Det var uten betydning. Vi var alle forente i felles minner. De i døden. Jeg i livet. En kjærlighet som aldri kunne dø. I den var vi ett, de og jeg.

Skrolle, min venn, den eneste. De karamellfargede øynene. Lange mørke vipper. Ingen streif av latter skulle lenger spinne i krokene. Han skulle aldri komme til Urleiven. Jeg utholdt det ikke. Han hadde gledet seg sånn, et annet kontinent. Han skulle ha kommet hit også. Jeg skulle ha vist han alt dette. Luftsykkelen.

Jeg tømte meg for gråt. Den substansløse sneglen i hodet krøp fortsatt rundt, men inni meg kjentes det fritt for tårer. Knusktørt. Jeg skulle ha dødd, ikke de. Det hadde aldri handlet om dem, men om meg.

Skyldfølelsen gnagde løs på nervesystemet. Det var jeg som hadde vært så dum at jeg hadde løpt til det vannet. Mammas øyne tillot meg ikke å føle skyld. Hun strammet knyttneven nederst i min korsrygg så ilden brant i hoftene. En impuls slo inn under fotsålene, et nikk av pulserende vilje. Hun hadde bestemt at jeg skulle reise meg opp, stå støtt og møte livet.

Inn mellom skulderbladene fløt det av energi. Ild skjøt opp fra fot til isse. Hun hadde oppdratt en mann, ingen pingle. Sneglen i hodet krøp i hus. Tid til å sørge fantes ikke. Noen hadde myrdet dem. Det var tid for å innkreve gjeld. Rettferdighet. De skyldige skulle stilles til ansvar. Deretter kunne liv og død spille sjakk. Skrolle og sjakk. De kunne spille hva som helst.

Ildsøylen pulserte gjennom hver avkrok av kroppen. Kulde og varme møttes og ble til drivende energi. Det var som å ha feber. Uvitende unggutt – jeg? Hæ! Viljen skulle vite og trampe i muskelmasse. Få den på rett kjøl.

Hendene skalv rundt tekstiler og knapper. Jeg måtte overbevise Gailio. Ei hildring landet på øyeeplet, en tallerken med kunstferdig dandert mat. Jeg brakk meg. Øynene kikket mot døra til dass. Ikke tale om at jeg skulle spy. Jeg presset kvalmen tilbake. Ikke noe spytting! Jeg måtte opp, kle meg, ha i meg mat og stå oppreist. Magen kunne vrenge seg så mye den ville. Jeg var en mann. Påkledd og klar.

Jeg skulle spise. Gailio måtte tro at jeg kunne. Føttene sparket i gulvet. Med vilje unngikk jeg å se inn i speilet. Den magre unggutten der inne kunne knapt overbevise noen. Skulle jeg ha en sjanse med Gailio, måtte jeg se meg selv som en løve.

Jeg forsynte meg med brød og egg. Jinjin og Vergin var ikke tilstede. Jeg tvang tennene til å tygge. De yngste Tinkmanns la beslag på måltidet. Jeg fant en plass i deres skygge. Kalo strakte armene mot meg. Jeg unngikk Gailio og Arinas bekymrede blikk. Kalo hadde øyne dype som tjern. Ikke mulig å ignorere sånt.

Bak dem så jeg Tyre, ettåringen som hadde dødd på galskapens dag, den grusomme dagen, G-dagen. Jeg fanget inn den varme kroppen. Jaila kom også. Det var plass til så mange det måtte være. Pust og liv. Bak henne så jeg Lilje, jenta som aldri skulle bli mer enn to år. Jeg overhørte Arinas protester og tygget meg gjennom alt matsølet. Kalo gned eggeplomme inn i huden min. Latter boblet rundt dem. Min lå som en skjelvende tone innerst i knokler og bein. Klangen var lokkende og lirkende. Latter tumlet ut på tommelomske føtter. Klemmer og kyss. Nærhet og omsorg. Jeg tygde og holdt rundt. Svøpte og ble svøpt. Fikk varme så jeg kunne tine kulden. Det var nok.

Gailio og jeg trakk oss tilbake. Det var tid for å vise krefter. Tannflatene støtte mot hverandre så det gnisset og knakk i kjeven. Med ren vilje fikk jeg dem fra hverandre.   

Jeg vil hevne familien min.  Han forsto det. Morderne skal få betale. Han var enig. Du skal ikke hindre meg.

Absolutt ikke.

Jeg er ikke for ung.

Langt i fra. Knoklene føltes tyngre enn tusen år.

Jeg må dra med en gang. Gailio sukket.

Det kan du ikke. Hvordan kunne planeten fortsatt surre og gå?

Jeg vil. En umoralsk planet. Tida eide ikke moral.

Din vilje er din egen. Konglomeratet er her for å hjelpe deg. Vi skal nagle dette ondskapens ormeyngel til rettferdighetens dom. Det er et løfte.

Jeg vil ikke stå på utsida av en langdryg prosess. Det er mine folk, min slekt, min skjebne og min hevn. Jeg klamret meg til den skjøre viljen, den som pulserte i blodet, ville og krevde. Det fantes ikke rom for kompromisser. Vanvittige planer raste gjennom hodet. Jeg måtte til Kildedalen. Ordne opp i min økonomiske situasjon. Jeg trengte byttere.

Reikin, du har en egen konto beregnet for kistebærere her i Konglomeratet. Du ble innlosjert på hotellet, men du eier et hus i Klosterdalen, et godt vedlikeholdt og innflyttingsklart hus. Våre tilgjengelige ressurser skal stå til din disposisjon for å hanke inn ugjerningsmenneskene. Du søker hevn, Reikin. En operasjon bør igangsettes umiddelbart. Jeg nikket. Men du er for ung og utrent. Vil du være med, må du trene først. Det gikk ikke.  Skulle jeg unngå å bli sprø, måtte vi dra nå. Det kan vi, men da må du bli tilbake. Jeg ristet på hodet. Ikke tale om. Konglomeratet kan sørge for å klarere deg for felt dersom du går inn for et opplæringsprogram vi kan godkjenne. Det innebærer at du påtar deg ansvaret for kista og erklærer deg for borger av Konglomeratet.

Ordene landet i energifeltet og slo meg ut like effektivt som et lynnedslag. Det ble taust. Kista hadde jeg planlagt å kaste ned på havets dyp. Jeg ville aldri se den igjen.

Hvor lang tid vil det ta? stammet jeg mens jeg strevde for å stable min mentale løve på beina.

Til du er klar. Rådet og jeg tar en endelig beslutning om når. Blodet tordnet ikke lenger. Jeg trengte at det tordnet. Pulserte! Brant! Jeg måtte opprettholde den skjøre viljen. Hvis ikke ville jeg falle. Jeg kunne ikke falle. Først når du kan stå oppreist i viljen uten torden, er du moden.» Jeg bakset med temperamentet. Han kunne umulig forstå meg. Jeg forstår deg bare så alt for godt. Derfor tilbyr vi deg trening og alle våre ressurser. De er flere enn du forstår. Vi må legge en plan for videre fremdrift, en plan som stopper de ansvarlige. Så sant dette ikke utvikler seg til en sammenhengende orgie av drap, kan vi vente på deg. Jeg glante i taket. Ei flue summet hensiktsløst rundt der oppe. Jeg skulle ha vært ei flue. Fluer kjente ikke rettferdighet.

Vet vi hvem som, som, hvem som…..? Jeg greide ikke å si mer. Munnen skalv sånn.

Du mener identiteten til dem som torturerte din mor og var årsaken til at hun døde. Jeg nikket, glad for at han satte ord på det. Kroppen skalv. Vi aner ikke. Straks vi vet det, skal du få vite det.

Dere holder det ikke, jeg mener…. Tårer samlet seg i øyehula. Jeg skulle aldri ha tatt det opp.

Du skal få all informasjon i saka. Det lover jeg deg, Reikin. Han så bort. Jeg var sikker på at det var for at jeg skulle få mulighet til å komme meg. Vi melder deg død. Kringkaster det i alle verdenshjørner. Lampa drepte deg. Både du, din far og din mor døde her. De som har ønsket deg død, vil stoppe letinga. Når de er totalt uforberedte, reiser vi ut og tar dem. Hjernen min forsto at det var en god plan. Hjertet mitt holdt på å gå fra vettet.

Dere venter på meg, stotret jeg gjennom den indre stormen.

Vi venter på deg, legger planer sammen, reiser ut og får rettferdighet. Er det en plan du kan gå for?

Jeg rakte frem handa og beseglet avtalen.
Det var et mål, noe å leve for.
Jeg skulle klare dette,
om det så skulle ta livet av meg.
 

Lytt til kapittel 7

 

 

 
Det var jeg som malte, hjelpeløst klønete, men det var meg.


Det var jeg som skrev, for jeg måtte skrive for ham.

Publisert Legg igjen en kommentar

Kistepakta, Kapittel 5
Lyst til å lese de foregående kapitler

Noen Forfatterord:


Hva hvis jeg skulle få ønske meg hva jeg ville. Da ville jeg ønske meg en verden der ingen slår, ingen skyter, ingen voldtar. Dypest sett mener jeg at ingen pådytter sin vilje på andre. Rettferdighet innenfor loven, broderlighet innenfor økonomien og frihet innenfor tenkningen. Mest av alt håper jeg på virkeliggjørelsen av en komsisk
kjærlighet mellom mennesker i god vilje.

Liver er så vakkert, så fantastisk deilig. La oss nyte det sammen i vidunderlig forskjellighet. La meningsforskjeller være en spore til å lytte. Ingen skyttergraver. Ulike meninger side ved side, like mangfoldige som det er mennesker til å tenke dem. Ingen religioner som trykker sannhet på folk, bare religioner som folk står fritt til å forholde seg til etter sin egen vilje. Det er mitt håp for en bedre verden.


Boka mi. Reikin har sett en død mann i skogen. Han har blitt utsatt for et mordforsøk. Derfor befinner han seg nå i Konglomeratet, den åttende verdensdel, slik at han kan være trygg.Lampa over senga, der han skulle ha ligget, ramler ned. Siden festet er gjennomløpende, skulle det ikke kunne skje.  Det blir satt i gang en undersøkelse.
Reikin hadde møtt ei jente, kjent på hormoner som bruser, forelsket seg. Det var tanken på henne, Livia, som hadde gjort at han ikke hadde plassert seg i den senga. Han hadde brukt tid på å drømme, på å leke med tanken på henne, et nytt møte.

Det hadde reddet livet hans. Han fortalte det ikke. Hun var et eventyr i hans indre rom. Ved det begynner

Kapittel 5

Jeg mistet all kraft og strakte handa ut etter pilla. Gailio hentet vann på badet. Jeg svelget. Pille eller ikke. Jeg kom aldri til å få sove. Jeg la meg tilbake mot puta. Han satt der, stø som fjellet, som fatteren.

Du burde få brakt inn ei seng, sa jeg og hadde resignert. Jeg orket ikke å flytte på meg.

Jeg skal vokte over deg, ikke sove, smilte han. Sov nå!

Lampa var uskyldig. Taket hadde holdt. Livia, ei nydelig skapning, hadde reddet livet mitt uten å ane det. Tankene kludret seg til og jeg forsvant inn i et harmonisk mørke.   

Ingen morgener var like. Lakenet var vått av svette. Armene satt fast i putetrekket. Jeg kikket bort på lampa. Den hang som den skulle med den gedigne senga under seg, innbydende og oppredd. Ei flue summet hensiktsløst over vindusflata. Gailio sov i stolen. Jeg plasserte føttene på gulvet for å gå i dusjen. Gailio spratt opp.

Er det bra med deg? Blikket kryssraidet ansiktet mitt. Jeg ville dusje. Han nikket. Det burde han gjøre også. Han så ikke morgenfrisk ut.

Da jeg kom tilbake hadde han ordnet frokost. Jeg var desperat sulten. Er det greit om jeg snakker mens vi tygger? spurte han mens jeg tok for meg av brød, smør, pålegg, rå grønnsaker og frukt. Rådet, sikkerhetsansvarlig, våre el-team og vårt folkevern har vært i aktivitet i hele natt. Jeg tømte et melkeglass og fattet ikke at jeg en gang orket å spise. Lampa var løsnet fra sitt naturlige feste. Ordene hans brukte tid på å finne inn til vettet, men de skurret. Du skrudde på vannet. Ei tilkoblet klokke ble aktivert. Jeg sluttet å tygge, hadde fullt fokus mot å forstå ordene. Når den hadde tikket seg ferdig, falt lampa.

Noen hadde gjort det med vilje. Ordene hang seg opp i hjernen der de fortsatte å spole igjen og igjen. Beklager, Reikin. Du skulle ha fått stille sulten før jeg kom med den motbydelige nyheten. Maten vokste i munnen. Vi har mye å prate om, men ikke all verdens tid. Svelgerefleksen låste seg. Jeg lette desperat etter en serviett. Gailio betraktet meg med et hjelpeløst blikk. Der. Jeg spyttet ut i et gult papir med blå blomster og la hele elendigheten på tallerkenen. Det sto ikke i manns makt å stryke mareritt av almanakken. Lampa var uskyldig.

Jeg skjøv tallerkenen over bordet til den andre siden. Noens onde hensikt. Er det noe jeg kan gjøre? spurte Gailio og så like hjelpeløs ut som jeg følte meg. Jeg ristet på hodet. Noen ville skade meg. Vil du ha mer informasjon? Jeg ville ha livet mitt tilbake, kun det. Et liv med normalitet og hverdagslighet.

Jeg rettet ryggen og ba ham fortsette. Vi tok prøver av hunden din. Han ble forgiftet. Derfor varslet han ikke. Egentlig hadde jeg forstått det, men jeg hadde ikke villet innse det. Vi står overfor en kjede uforståelige hendelser, Reikin. Grusomme, og meningsløse. I tillegg til deg og din far, vet kun medlemmer av Kildeordenen at du befinner deg her. De er vår høyeste lovformende instans. Jeg garanterer deres hederlighet.

Familien din visste om meg, hvisket jeg. De og pilefyren.

Ingen visste om liket i treet, mordforsøket på deg, at du tilhører en kistevokterfamilie og er en mulig kistebærer. Du har ikke fortalt til noen hvor du oppholder deg? Jeg ristet på hodet, men kom på at det var helt feil. Jenta, den nydelige skapningen. Livia Styrktett. Jeg hadde vært så opptatt av henne at det hadde reddet livet mitt. Han satte tommelen opp. Det er ei flott jente, sa han. Hun har helt sikkert ingen skyld i dette. Selvsagt kan hun   ha fortalt om deg til noen. Det skal jeg sjekke.

Jeg er ikke trygg her, hvisket jeg og kjente på livet, hjerteslagene.

Ingen steder er tryggere enn dette, sa han fast. Vi har forhørt alle på hotellet. Ingen beskriver noe uvanlig. Vi er en turistdestinasjon og har sporet opp turister, forhørt dem og sendt dem ut med luftskip. Ingen er observert som ikke naturlig hører hjemme her. Vi har snakket med slektninger uten fast bostedsadresse. Ingen har noe å fortelle som forklarer det som har skjedd.

I løpet av dagen skipes gjenværende ikke fastboende ut. Da kan vi garantere din trygghet. Alle med folkevergekompetanse er informert om situasjonen. Det innebefatter min kone og vår gjest fra i går, Solaiko. La meg si det sånn, Reikin. Folk blir ikke angrepet i Konglomeratet. Noe sånt har aldri tidligere forekommet. Det har utløst høyeste beredskap.

Tre skip forlot Konglomeratet rett før du ankom. Vi skal sjekke passasjerene og snu alle nødvendige steiner til vi har funnet svar. Med slike nyheter, vil du kanskje snakke med dine foreldre? Av sikkerhetsgrunner kan vi ikke tillate deg å reise hjem.

Mamma og pappa. De ville bli skrekkslagne. Beklageligvis! Jeg garanterte din trygghet. Har du et personlig behov for å snakke med dem? Jeg stirret ned i bordplata, kvalm og uggen. De ville garantert begi seg ut på en redningsaksjon. Jeg ville ikke ha dem hit. Hvis du ikke selv har et behov for å snakke med dem, reiser jeg dit og informerer dem senere i dag. Er det greit for deg? Jeg nikket. Kanskje du skal skrive noen ord til dem som forsikrer dem at du har det fint. Jeg tenkte meg om. Det virket greit nok. Jeg kunne gjøre det.

Gailios blikk brant i ansiktet.

Kan du beskrive mennene du så fra vinduet! Vi har snakket med Solaiko. Han gikk rundt i hele Klosterdalen i går kveld i nylig hjemvendt pratelyst. Han har vandret i hotellets hage, men han kan ikke huske å ha stirret opp mot vinduet ditt. Selv gikk jeg rett hjem.

Jeg så to gestikulerende skygger som minnet om dere. Jeg hørte ingen ord og kjenner ingen her. Dere, eller de, virket uenige.

Det kan ha vært gjerningsmennene. Han stilte seg i vinduet og ba meg peke ut stedet. Du så dem fra et annet rom, men det ser ikke så veldig annerledes ut herfra. Jeg stilte meg ved siden av ham mens jeg prøvde å orientere meg. Var det lyst i hagen?

Ikke veldig. Stjernelys, måneskinn. Lykta til venstre der, var tent. Mennene sto til høyre mot trærne. Jeg pekte.

Hadde du lyset tent?

Nei, jeg sto i mørket. De var forsvunnet før jeg hørte det dirre.

Hvor lenge før? Helt ulogisk kom jeg til å tenke på den gang et steinutspring hadde falt ned og knust den røde lekebilen min, favorittleken. Hvor gammel hadde jeg vært? Fire år kanskje.

Jeg gikk for å spytte. Da jeg kom tilbake var de borte. Jeg la merke til boka om Klosterdalen, hørte dirring, kikket ut og gikk for å spytte igjen. Det var da det smalt. Jeg skuttet meg. Den rød lekebilen hadde blitt redusert til et misformet vrak. Minnet om vraket satt fortsatt i hendene.    

La de to merke til deg? Kan det ha vært derfor de fjernet seg?

Jeg tror ikke det. Skuddene i forgårs. Jeg trakk meg bak gardina. Det var et rent instinkt. Setningen hang mellom oss i flere sekunder.

Godt handlet. Du er sikker på at det var to menn, ikke kvinner mener jeg?

Jeg er ikke sikker på noe. Kvalmen rullet i magen. Folk kan vel komme over grensa.

Nettopp det er ikke mulig. Grensa er hermetisk lukket. Tiltakene våre skal gjøre deg helt trygg. Helt trygg var et stort ord. Det var fysisk umulig å lukke ei grense fullstendig. I dette tilfelle er det sant. Ei grense var ikke annet enn ei tenkt linje mellom landområder. Konglomeratet besitter den ypperste kompetanse. Vi kontrollerer grensa. Mot ulykker, har vi selvsagt ingen garanti. Sammenlignet med andre verdensdeler har vi færrest av dem. Når du blir bedre kjent med oss, vil du forstå hvorfor. Vi må få fastslått hvorvidt du er kistebærer. Det vil innvirke på hvordan vi går videre.

Kista kunne umulig ha noe med dette å gjøre. Jeg så for meg farfar. Mintes ru omsorgsfulle hender. To mordforsøk på meg. Et gjennomført mord på liket. Det var reelt. Kista var galskap.

Gailio plasserte metallgjenstanden på bordet mellom oss. Fortell hva som skjedde i skogen! Jeg har lest rapporten fra folkevernet. Din far har informert meg. Jeg trenger å høre din fortelling. Slik identifiserer kista sin eier.

Jeg la hodet bakover. Den idiotiske grunnen til at jeg hadde løpt til vannet. Annamelia. Jeg forventet å føle noe, men jeg var tom på innsida. Han ventet. Jeg tok en slurk te og begynte å snakke. Han var en god lytter. Jeg kunne ha fortsatt å snakke i en time.

Han stoppet meg og pekte mot kista. Et mykt skimrende lys fløt rundt den. På min fars kontor hadde jeg vært alene om å se det. Han slo det fast. Du er den rette. Han rakte meg handa. Gratulerer! Jeg grep den som om det var helt normalt. Som kisteverge for Voksteren, er jeg oppnevnt til å ta vare på dine interesser. Trusselbildet er mitt ansvar. Beskriv så nøyaktig du kan dine egne opplevelser og inntrykk fra du så liket til du kom hjem. Det var treet. Et høydedrag på hver side. Jeg trenger et detaljrikt og nyansert bilde. Det var problemet. Min energi hadde vært rettet mot en halsbrekkende flukt. Sett deg tilbake i situasjonen! Det ubevisste er aktivt tilstede selv om du ikke registrerer det.

Sanseapparatet satte seg på vegring. Punktum. Noen måtte beviselig ha befunnet seg på stedet. En død mann fjernet seg ikke selv. Jeg hadde vandret ut i vannet naken. En gremmelig situasjon! Hadde jeg fornemmet så mye som ei rotte, hadde jeg beholdt trusa på. Minner gled unna i en resultatløs vandring i galskapen. Jeg måtte ta det bit for bit. Tidspunktet eliminerte barnefamilier. Beskriv likets klær en gang til.

Buksene sluttet under knærne. Fargen var en merkelig blanding mellom rødt og brunt. Den grønne kjortelen virket nesten selvlysende. Noe var rart med buksene. Jeg kommer ikke på hva det var. Jeg har aldri sett noen iført slike klær.

Det må være seremoniklær, sa han. I mine snart nitten år hadde jeg knapt sett seremoniklær. Det er der vi må lete. Kan du tegne det for oss? Jeg var en elendig tegner. Strektegning, med riktige farger, er greit.

Han fikk noen til å hente farger. Jeg fikk papir og blyant og streket opp så godt jeg formådde. Farger kom. Gailio stilte spørsmål. Han sa seg fornøyd. Hva tror du?  Kan vi få en tegner hit. Ut fra dine beskrivelser kan vi få laget et portrett av den døde?

Han var maltraktert, Gailio. Hukommelsen min er et kaotisk virvar.

Tegneren vil hjelpe deg i prosessen, skape assosiasjoner, gi deg hjelp til å hente frem minner. Hukommelsen er intakt. Det er viljen som glir unna, en naturlig reaksjon på en traumatisk opplevelse. Ut fra dine beskrivelser, av ansiktsform og skader, kan vi forsøke å gjenopprette portrettet slik det kan ha sett ut før skadene.

Hvorfor det?

Noe annet vil skape panikk blant folk. Vi vil ikke skape massehysteri.

Det er vel ikke mulig å få noe sånt riktig, sa jeg tvilende.

Tja, i det minste er det et utgangspunkt.

En tanke strevde seg mot overflata. Den gled bak noe jeg husket godt. Mitt RA. Mine anrop som ikke ble registrert av foreldrene mine, sentralen. Din far har ditt RA. Jeg tar det med hit når jeg drar dit senere i dag. Hendti, vår el-råd, kan sjekke det. Han er et unikum. Jeg nikket. Så til skuddene. Du kikket ut av vinduet. Så du noe, noen? Fra fatterens kontor er det bare natur. Ja, det vet jeg. Jeg var oppe og kikket. Hva med skygger, konturer av mennesker? Jeg hadde vært opptatt av månen. La du merke til noe som ikke var natur, som ikke hørte til der. Var det noe i sidesynet.

Jeg beklager mitt elendige bidrag, Gailio. Det er ganske folketomt der jeg bor. Hadde det vært noe der, ville jeg sikkert ha sett det, men jeg kan ikke vite det. Det slo meg hardt. Jeg hadde ikke egentlig tenkt på det før. Hvis jeg døde, var det slutt. Ingen flere følelser, sanser, min indre virkelighet, det som var meg.

Selvsagt. Jeg beklager at jeg presser på. Enhver observasjon bidrar til det totale bildet. Mitt bidrag var en ubekvem opplevelse. Blikket landet på kista. Han la merke til det. Du er sliten. Vi lar det ligge. La meg fortelle deg om kista og kistepakta? Det virket som bortkastet tid. Sånn kan det virke, men det kan ha stor betydning. La meg forklare deg hvorfor. Jeg følte meg lettere apatisk og greide så vidt å prestere et nikk. Kistepakta ble opprettet rundt år null, en pakt det følger utallige profetier med. Disse kan ha pekt deg ut for fiender av Konglomeratet, hvilket har betydning for hvor og hvordan vi søker etter den eller de skyldige. Forstår du?

Ingen verdensdeler har fiender? Hvordan kan jeg være trygg på et sted som har fiender?

Det lyder som et paradoks, men Konglomeratets fiender er hele verdens fiender. Med det mener jeg motstandere av vår verdensorden, en motstand som har vart siden år null.

Jeg har aldri merket noen slik motstand. Ingen har fortalt meg om det heller.

Nei, men vi i Konglomeratet sysler med slikt i samarbeid med verdensrådet og folkevernet.

Det er syv tusen syv hundre og tjuefem år siden år null. Du kan ikke mene alvor. Han nikket på hodet.

Hva vet du egentlig om Konglomeratet? Det kunne plasseres på en stilkete fluefot. Da går vi til begynnelsen. I verdensbiblioteket som er plassert her i Klosterdalen, er alt bevart fra tiden før, under og etter. Andre verdensdeler har kunnet glemme. Her i dalen er legendene like levende som den dagen de hendte. Kjenner du navnene på de store helter fra den gang?

Jeg ristet på hodet. Det var ufattelig lenge siden. Han var en god forteller som fikk meg til å se det for meg. På ny ble jeg akutt sulten. Jeg dro til meg tallerkenen, kastet servietten i søplebøtta og tygde i vei mens han snakket. Ingen hadde noensinne behandlet legendene som noe som faktisk hadde funnet sted. Jeg hadde hørt mange legender.

Ordene sluttet på et tidspunkt å eksistere. Historia trakk meg til seg til det var som om jeg var tilstede i handlinga, en underlig opplevelse som om jeg hadde sett alt, erfart alt tidligere en gang, et levende skuespill av duft, smak og aktiverte sanser.

I doven gange returnerte jeg til hotellet med pannekaker og honningøl i magen. Gailio hadde fikset byttere. Livia og jeg. Det fantes en mengde idylliske plasser her, steder der jeg kunne tilbringe tid med henne, den vakreste jenta i verden. Jeg rødmet. Hodet mitt var fullt av tanker og inntrykk. Samtalen med Gailio. Alt han hadde fortalt. Opplevelsene det hadde vekket i meg, som om jeg besatt kunnskap om fortidige hendelser jeg aldri hadde erfart. Det hadde fått tankene bort fra alt det andre, de skrekkelige hendelsene. Kanskje det var det som hadde vært meninga.

Reinulf, en helt, hadde gått gjennom vold og gjørme i en verden som hadde ligget tom og øde. Det hadde vært sult og død, et gravkammer. Helt tilfeldig hadde han kommet til Klosterdalen og Kildedalen, to daler adskilt av høye fjelltopper, hver med syv fruktbare dalfører, syv elver, et paradis lukket inne av fjell og en dobbeltmur. Tidspunktet, da han hadde kommet hit, hadde blitt til vårt nyttår, vårt år null. Det begynte å gå opp for meg at jeg faktisk befant meg her på stedet hvor vår tidsregning hadde begynt. Gailio hadde skildret det som et eventyr.

Reinulf hadde funnet ei naturskapt hule. Fra den hadde han tatt seg fra den ene dalen til den andre, til Kildedalen. Det var den eneste veien. Gailio hadde bedyret at det fortsatt var sånn, at ikke noe ved hula var endret, ikke så mye som en stein. Han hadde lovet å vise meg det, noe jeg så frem til. Mutteren ville ha elsket det, tråkke ut på historisk grunn. Skrolle ville absolutt la seg fascinere.

Veggene i hula hadde vært dekket av edle steiner, krystaller i ulike farger.  Reinulf  hadde fått krefter fra skjønnheten Jeg også, selv om jeg aldri hadde befunnet meg der. Han hadde gått gjennom en gigantisk hall der stalagmitter og stalaktitter hadde snodd seg i eventyrlignede søyler mellom gulv og tak. Jeg hadde gått med ham, følt med ham og opplevd med ham. Håret hans hadde vært lyst. Jeg ante ikke hvordan jeg visste det, men jeg var sikker på at det var sånn. Øynene hans hadde vært lyseblå. Gailio hadde ikke nevnt noe om hår- og øyefarge.

I Kildedalen hadde han etterhvert kommet til et platå med en gigantisk springvannkilde. Gailio hadde beskrevet den. Jeg hadde sett for meg hvordan vannet gnistret, farger som danset med solstrålene. Helt fra jeg var barn hadde jeg sett kilden for mitt indre øye. Når jeg var redd, som i skogen. Noen hadde forsøkt å drepe meg. Det var et under at jeg hadde overlevd.

Jeg kunne ikke tenke på det. Reinulf, han kunne jeg tenke på, ei tragisk historie for lenge siden. Han hadde sovnet der ved kilden. Jeg hadde strevd for ikke å sovne sammen med ham. Han hadde forlatt kroppen sin, sittet på utsida av den. Jeg hadde sittet der sammen med ham og sett hans fysiske skikkelse ligge der, forlatt, ikke til døden, men til en dyp søvn.

En etter en hadde seks menn kommet vandrende, seks drømmeskikkelser. Alle syv hadde befunnet seg i dyp sorg over en verden som lå med ryggsøyla brukket. Pakta de en gang i urtida hadde samarbeidet om å lage, gjennomføre, hadde nok en gang feilet. Jorda hadde begynt å spinne. De visste at de måtte få en slutt på det. Hvis ikke ville det være slutten for jorda, Tellus, den blå planeten, menneskenes hjem. De hadde lukket øynene dypt forent i et inderlig ønske om en ny mulighet, lett etter håp. Da de hadde åpnet dem igjen, hadde kilden blitt erstattet med den Gamle.

Han hadde jeg hørt om, en eventyrskikkelse med langt hvitt hår og øyne som rommet hele himmelhvelvet i sin iris. Et eventyr i legendene. Det gikk ikke an å ta slikt på alvor. Gailios ord hadde summet i bakgrunnen. Jeg hadde sett den Gamle ved Kilden. Slik var det. Syv skikkelser som hadde sittet rundt den Gamle. Jeg ristet på hodet. Et eventyr.

Livia. Hun var virkelig. Jeg speidet etter henne. Hun burde være lett å få øye på, ei lys jente med gullhår. Det var underlig folketomt overalt. I går hadde det vært et yrende liv her. Ingen Livia heller. Jeg gikk over gata. I en sidegate fikk jeg øye på Gailio i samtale med pilefyren. Jeg strente mot dem. Pilefyrens stemme virket rasende. Jeg stoppet brått. Det sto et gedigent tre i veikanten. Jeg stilte meg i ly av trestammen og lyttet uforskammet.

Ikke tale om at jeg gjør mere skittent arbeid for dere. Gjør hva dere vil. Jeg reiser ikke tilbake til Viken. Pilefyren trampet nedover gata. Gailio sprang etter og la ei hand på skulderen hans. Ligg unna meg ellers kontakter jeg Rhettfinn.

Det våger du ikke, sa Gailio.

Prøv meg! Pilefyren ristet av seg handa, løp videre og forsvant inn i et portrom. Gailio vendte seg i min retning. Jeg mente å gi meg til kjenne. Ansiktet hans var fylt av et iskaldt raseri. Føttene mine stoppet momentant. Gailio snudde seg i den retningen pilefyren hadde forsvunnet, bort fra meg, og tok til venstre i neste tverrgate.

Jeg skrådde mot hotellet. Han kunne umulig ha registrert meg. Hva het han igjen, pilefyren? Noe med sol, Solaiko. Reinulf helten. Hva hadde Solaiko vært så sinna for. Det var ikke min sak.

Jeg gikk opp trappa til hotellet. Akkurat her hadde Livia kysset meg. Jeg rødmet ved tanken. Hun måtte dukke opp. Noe annet var ikke til å holde ut.

Noen hadde prøvd å skade meg. Jeg grøsset og skjøv tanken bort. Skade, nei, det var snakk om drapsforsøk, mord. Reinulf hadde vært fullstendig utslitt da han kom til dalen. Jeg følte meg dødssliten jeg også her jeg gikk og tråkket gjennom foajeen, en tom foaje. I går hadde det vært et yrende liv.

Jeg tok trappa. Først skulle jeg hvile. Det var tvilsomt om det ble mulig. Hodet mitt var fylt til trengsel av tanker. Minner, som ikke var mine, invaderte vettet og insisterte på en plass. Galskap selvfølgelig. De hadde så mye de trodde på i Konglomeratet. Gailio påsto at han kunne bevise hvert ord.

Jeg var sliten inn til margen. Søvn. Det gjaldt å få de absurde bildene i hodet til å bikke. Livia visste hvor jeg bodde. Jeg håpet at hun ville komme. Hvis ikke, måtte jeg ut å lete etter henne. Det var sommerferie her også. Jeg sto overfor et kanskje. Akkurat nå var det nok.

Jeg fikk øye på meg selv i speilet og kastet et kritisk blikk på nesa. Den var for stor. Blås i nesa! Jeg la meg på senga. Noen hadde fjernet dobbeltsenga. De kunne ha latt den stå. Jeg kunne aldri glemme hva som hadde skjedd her, seng eller ikke. Det venstre beinet ristet under dyna, en irriterende bagatell. Mine bein pleide ikke å riste.

Jeg levde. Det var viktig. Jorda hadde overlevd år null. De syv første hadde sørget for det. Eventyret ved Kilden. Gailio hadde, i fullt alvor, ment at min rolle som kistebærer kunne være den direkte årsaka til de mordforsøkene jeg var blitt utsatt for. Konglomeratet, den åttende verdensdel, var blitt opprettet for å føre den kampen de syv hadde begynt, til enden. Jeg hadde aldri hørt om en slik kamp, ikke i historieundervisninga på skolen og ikke fra andre kilder heller.

De syv ved kilden hadde vært drømmeskikkelser. Gailio hadde påstått at de hadde møttes i Klosterdalen senere. Ut fra de erfaringer de hadde delt, i den felles drømmen, hadde de opprettet Planen, Loven og Liber Mundi. Loven hadde jeg selvsagt hørt om. Disse tre var blitt av grunnleggende betydning for verdensstyrelsen. På et senere tidspunkt hadde de opprettet kistepakta for ytterligere å forsterke muligheten for en endelig seier.

Det var pakta det gjaldt, den som var blitt opprettet i en fjern urtid mellom menneskeheten og den Gamle. Visvas. Det var definitivt en legende. Konglomeratet fungerte fortsatt etter den plan de syv hadde satt for at alt skulle gjennomføres etter intensjonen. Disse to dalene var alt som var. Likevel hadde de status som en verdensdel. Akkurat nå befant jeg meg i sentrum av alt dette. Det var ikke til å forstå.

Himmelen var blå uten en sky. Fjellene hadde en myk og blågrå farge. En svak bris pustet mot huden. Blås i nesa! Jeg stoppet ved en iskrembod med byttere i neven. Gailio hadde ordnet økonomispørsmålet, påstått at jeg som kistebærer hadde en egen konto i Konglomeratet. Det var ikke akkurat det verste med alt som skjedde. Jeg slikket og smattet, sugde inntrykk.

Livia hadde kysset meg. Mordforsøkene. Blås i mordforsøkene! Tenk på noe annet! Jeg gikk gjennom et stativ med bukser. Gailios historie. Kistepakta. Spol over! Livia hadde lovet meg en omvisning i Klosterdalen. Liket hadde hatt underlige bukser med en rar farge. Livia hadde den søteste lille nese med et dryss av fregner. I dette buksestativet hang det bukser som vanlige folk gikk med. Jeg trengte ikke bukser. Livias øyne hadde samme farge som denne dagens himmel.

Jeg sto i et gjørmehull av problemer. Alt jeg ville var å drømme om blå øyne med et snev av grønt i dypet, gullhår, jenta, den herlige jenta. Jeg ville absolutt ikke gruble over idiotiske legender. Gailio holdt legenden for sannhet. Kanskje Livia gjorde det også. Jeg kunne spørre henne om det. Hvis hun bare kom. Jeg måtte treffe henne igjen.

I enden av stativet ble jeg stående å stirre ned i topplokket på en sorhåret fyr med måne. Han satt på huk og betraktet falden på et buksebein. Jeg håpet at Livia likte store neser og fyldige lepper. Fyren vendte hodet mot meg. En overrasket grimase gled ut i et smil. Han reiste seg og børstet av seg.

Hei, du må lure på hva jeg gjør inne blant buksene, sa han. Egentlig brydde jeg meg ikke katta om det. Han kunne befinne seg hvor han ville. Min kone ville at jeg skulle se på bukser. Falden er sydd med annerledes tråd enn resten av sømmene. Underlig synes du ikke? Jeg kom meg ikke til å svare. Han rakte entusiastisk fram handa. Raimån Lunar. Deg har jeg visst ikke møtt før? Øynene hans var intenst grønne og ansiktsuttrykket oppspilt nysgjerrig. Jeg hadde ikke for vane å håndhilse på folk i buksestativ. Aha, hvisket han med en pekefinger over leppene straks jeg hadde sagt navnet mitt. Du er kistebæreren fra Voksteren. Flaks at jeg befant meg i dette stativet nå. Han så på klokka. Laila plapret som en papegøye om min mangel på bukser. Knurrer hun som en hund, drar jeg. Et konspiratorisk blunk. Unnskyld, jeg skravler visst verre enn kona. Et bekymret blikk. Du ble utsatt for et drapsforsøk i vår landlige idyll. Med en muldvarps intensitet skal vi til bunns i det. Vær trygg! Det er blant annet det jeg driver med. Motta en beklagelse! Sånt hender ikke her. Han sendte meg et prøvende smil.

Fant du noen bukser da? spurte jeg mens jeg undret på hvordan han skulle finne svar på det mysteriet mens han så på bukser.

Ja, da, men jeg er ingen slange som stadig vil skifte ham! De jeg har er mer enn bra nok. Hun sier se på. Jeg ser på. Kjøpe, det er noe annet. Buksene hans var slitte, men virket komfortable. En lapp var sleivete plassert over kneet. Er du ikke enig? Jeg var det. Kvinner, det er problemet med dem så uimotståelige de kan være. Som ulende alfaulver blander de seg inn i alt mulig. Du er vel for ung til å ha funnet ut av det. Han snurpet leppene  sammen Takke meg til katter. Det var det han gjorde, lignet ei katte. De priser sin uavhengighet og nyter hverandre desto mer.

Jeg har mutteren da, smilte jeg og grep meg i å tvile på mannens forstand.

Sant nok. Mødre kan være verre enn selv koner. Det er lenge siden jeg var i ei mors fangarmer. Rett skal være rett. De er hyggelige til gjestebruk. Dette har vært et stort øyeblikk. Som en løve kan jeg briske meg med det resten av dagen. Jeg går ut i fra at du har andre planer enn å stå i et buksestativ med meg. Han blunket. Kos deg! Han la i vei, gikk fire meter, før han snudde  seg og vinket begeistret. Jeg kan sverge på at beinet tok et tydelig dansetrinn før han hastet videre.

Jeg skyndte meg å velge den andre retninga og kikket ned på notatet mitt. Der skrev jeg ned veinavn for å skaffe meg en oversikt over byen. Konglomeratet du. To daler i en verdensdel. Jeg måtte smile enda så tragisk alt var. Konglomeratere hadde den høyeste kompetanse i verden slik de hadde hatt det helt fra begynnelsen. Da Reinulf kom hit hadde han ikke funnet et menneske. Det hang ikke sammen med kompetansen. Ikke noe hang sammen. Jeg hang ikke sammen jeg heller. Mutteren maste alltid om at jeg hadde for livlig fantasi. Det ville bli spennende å se hva hun hadde å si til alt dette.

Ved en bod med smykker ble jeg stående å forestille meg ulike anheng i Livias halsgrop. Rød safir omsluttet av gull, kvinnebryst, en hildring til å glemme i. Det var mye å glemme, så mye at jeg kunne glemme det vesentlige. En neve slo meg på skulderen. Jeg snudde meg rundt og så rett inn i ansiktet på en grønnøyd, rødhåret kjempe med skjegg som bruset rundt ansiktet langt, rødt og fyldig.

Hei! sa han. Jeg ser at du kan ha god bruk for byttere. Rødmen krøp frem fra halsen og oppover ansiktet. O Gremmelse! Kvinnesmykker. Ekspeditøren trakk seg tilbake mot høyre. De vekslet blikk.

Den rødhårede kjempen hadde dukket opp på slutten av samtalen mellom Gailio og meg med ordre om å hente ham til et møte. Vi hadde ikke avsluttet samtala vår. Om det ville ha satt ting i et mer opplysende perspektiv, tvilte jeg på. Vi hadde snakket i ring om alt sammen, om alt det underlige han påsto hadde foregått i tida før vår. Tja, kanskje jeg skal benytte anledningen til å kjøpe noe til Heraine, kona mi! Kjempen kikket bort på meg. Jeg rødmet enda dypere. Forbannet! Jeg husket ikke navnet. Mar et eller annet.

I det han og Gailio skulle til å forlate hotellrommet, hadde jeg kommet på at jeg ikke hadde med meg byttere. Gailio hadde sagt at jeg ikke skulle bry meg om det. Finansene skulle ordnes ut fra en kistebærerkonto. Ekspeditøren kom frem.

Heraine var her og kikket på dette for ei uke siden, sa han. Den rødhårede kikket bort på meg. Det var akkurat det jeg hadde sett på. Jeg nikket.

Da blir det den. Trekker du det fra på kontoen min! Ekspeditøren nikket og gikk for å pakke inn. Jeg hadde sagt til Gailio at salgsboder og spisesteder lite trolig ville godta en henvisning fra ham som bytter. Den rødhårede gliste til meg og blunket. Kanskje vi skal høre om Karatio ville ha tatt pant i Gailio, en fot her og en legg der osv. så vet vi det for fremtida. Han skrattet, så de grønne øynene glitret, akkurat slik han hadde gjort på hotellrommet. Det hadde endt med at han hadde slengt Gailio over skuldra og båret ham ut. Gailio var ikke akkurat noen smågutt han heller. Han hadde ikke hatt en sjanse. De hadde ståket til langt borti gangen. Jeg hadde byttere nok, trolig flere enn det fatteren ville like å betale tilbake.

Det hadde jeg ikke lyst til å bry meg om.
En dag måtte jeg stå til regnskap for det.
Livia, tanken på henne.
Det var alt som betydde noe,
alt jeg ville tenke på.

Lytt til Kapittel 5


 
Vil du lese flere kapitler
#

Publisert Legg igjen en kommentar

Kistepakta, kapittel 4

Vil du lese de foregående kapitler først:
Jeg har skapt en fiksjon der nedgangskrefter fikk ødelegge verden.

Mitt håp er at det aldri skal skje.

At vi mennesker skal stå sammen og veve verdensveven sammen til å bli et godt samfunn for alle.

Sammen skaper vi fremtida.

Det er viktig å huske det. Vi er verden, hver eneste en av oss, og verden er i oss.

Hvert menneske er unikt.

Vi kan hjelpe hverandre til å bli den beste versjonen av oss selv. Et menneske er ikke. Vi er hele tida på vei mot å bli vår egen skapelse.

Det skiller oss fra dyrene. Vi kan skape vår egen virkelighet, endre den. Ved det endrer vi en bit av verden, men da må vi våge å stå ærlig frem med våre liv.

Det er fristende å presentere et glansbilde av oss selv, slippe å stå frem med våre egne sårbare selv. På sosiale medier får vi likerklikk og kommentarer. Våre jeger elsker det, men det er av liten verdi at noen liker glansbildet. Det er de ekte oss, som trenger å bli likt.

Intet menneske kan favnes av tall og nummer. Verden har en tendens til å gjøre det. Sette merkelapper på oss Tall. Skolen setter karakterer.

Ingen av oss skal reduseres til andres bilder.Vi skal male oss selv med egne pensler. Kun i frihet kan vi utvikle oss, blomstre og bli til.

I fortida henter vi byggeklossene. Nåtida gir oss mulighetene for å bygge. I fremtida hviler og venter alt vår nåtidige aktivitet kan gjøre oss til, en verdensarena for fred og glede for alle. Tidshavet bølger.

Det vil jeg jobbe for i det minste lille og det helt store. Sammen er vi sterke som fjell. Vi kan få til hva det skal være når vi fletter hender med hverandre og vil. ikke noe ord har større kraft enn ordet vil. Det lille barnet legger seg ned, skriker og vil med hele kroppen. Viljen har ingen fornuft. Det er jeget som vil.

La oss ville noe godt for jorda sammen. Tellus, den blå planeten.
Reikin Jernstein har funnet et lik i et tre. Folkevernet finner ikke liket. Det tror at han har innbilt seg det hele. Reikin har en samtale med sin far. Han blir skutt mot. Faren overtaler Reikin til å reise bort så han kan være trygg. Han kan ha sett noe som er til fare for ham. Gailio Tinkmann, folkeverge og kisteverge, flyr Reikin til Konglomeratet, den åttende verdensdelen. Da de lander blir Reikin vettskremt. Han ser ikke annet enn ødeland. Den omtalte hovedstaden, Klosterdalen, er ikke annet enn noen husklynger. Han frykter for at foreldrene hat narret ham. I den verden han kjenner, forekommer det ikke vold eller drap. Å bli narret av mennesker som står deg nær. Ikke noe er verre. Gailio forteller om familien sin. Han lover å kjøre Reikin til et annet sted dersom han fortsatt er utrygg etter å ha møtt dem.

Ei kvinne, og fire barn, velter ut av muren. Reikin kjenner seg trygg. Med det starter.


Kapittel 4

Smårollingene veltet seg i latter og løp videre. Gailio omfavnet først jenta, så gutten. Jenta sprang etter de små. Gutten stoppet og betraktet vekselvis meg og skotuppene. Samme strategi som meg. Jeg smilte. Han smilte bredt tilbake og rakte frem handa.

Vergin Tinkmann. Vi ble stående lett sjenerte. Jeg pekte mot muren.

Er det der et kloster? Han ristet på det blonde hodet, smilte.

Nei, det er Klosterdalen, hovedstaden i Konglomeratet. Det virker lite, men det er større enn det ser ut. Et grønt blikk møtte mitt. Min mistenksomme natur ble tilfreds. I den ble jeg stum. Han signaliserte at han gikk etter søstera. Jeg ble stående tilbake med tausheten som et skjold.

Kvinna lå i Gailios armer. Jeg rødmet og så bort. Foreldrene mine ville aldri ha kysset hverandre sånn mens noen så på. Jeg visste ikke om de noen ganger kysset hverandre sånn.

Det var ikke noe nonneaktig over henne. Håret var rødlig som hans, bare mer rødt. Lange krøller snodde seg nedover og lå som et brus rundt ansiktet. Gailios stemme fikk meg til å se opp. Hun rakte meg handa. Smilet glitret under leende grønne øyne. Hun hadde ikke sminke. Jeg likte det. Øynene hadde samme farge som hos sønnene.

Arina Tinkmann. Du får unnskylde denne mannen. Han har vært lenger borte enn han burde. Ja, hun var vakker. Leppene svulmet etter kysset. Huden skimret av små nesten usynlige fregner.

Gailio samlet familien sin og presenterte dem. Jenta med flettene het Jinjin og var tolv år. Vergin var fjorten. Jaila og Kalo var henholdsvis to og et halvt- og halvannet år. Alt virket genuint ekte. Tryggheten kom på lirkende føtter.

De ligner på sin far. Noen skikkelige rakkarer,  sa Arina.

Også har de sin mors skjønnhet og milde vesen, smilte Gailio og sendte meg et spørrende blikk. Jeg nikket. Han vendte seg mot kona si. Går dere hjem, så følger jeg Reikin bort på hotellet før jeg kommer etter? Hun nikket. Vi forflyttet oss mot muren. Luftsykkelen ble stående der vi hadde forlatt den. Når vi forlot enga, ville det kun være en steinmur, en luftsykkel og ei grønn eng tilbake.

Nydusjet og uthvilt gikk jeg blant boder og utstillingsvinduer. Reisa hit hadde gitt meg en tidsbesparelse på to timer. Magen var full av mat som jeg hadde fråtset i meg etter resepsjonistens utallige forsikringer om at det var inkludert i rombestillingen. Dette kunne faktisk bli fint. Jeg ble gående å nyte surret av stemmer og ukjente dufter.

Rosengard, hovedstaden i Voksteren, var en stor by der det krydde av biler og mennesker. Gatene var brede og husene høye. Her, i Klosterdalen, var det trangt, fullt og sjarm. Ikke en eneste bil. Mora mi ville ha elsket det. Sola brant. Himmelen var usedvanlig blå. Gatene var som skapt for solskinn og dovent slummer.

Kun en irriterende bagatell sendte skygger inn i tilfredsheten. Det burde kunne ordnes når jeg bare traff Gailio. Jeg hadde ikke med meg en eneste bytter. Lenger fra hjernedød gikk det knapt an å komme. Det vrimlet av utesteder. En honningøl nå? Glemsomhet og dumskap var to sider av samme sak når det kom til konsekvenser.

Jeg fant en benk på en gressbakke. Frodigheten tilsa at det hadde regnet her også. Jeg lukket øynene. Sol mot vinterhud. Jeg nøt det. Et menneske dumpet ned ved siden av meg. Jeg skvatt. Hunkjønn. Runde bryst skalv i utringinga av en tynn bluse. Den idiotiske rødminga. Jeg senket øyevippene og skjulte retningen av blikket. Myke lepper, røde og fulle.

Jeg rettet meg opp, fra den sammensunkne stillinga, da blikket traff hennes. Det var totalt blått, nesten blåfiolett, som den dypblå akeleien min far har i hagen. Dypt i det blå fant jeg et snev av skimrende grønt. Hun smilte med hvite rette tenner, et smil som fylte hele ansiktet. Ei indre sol! Øynene er sjelens speil. Jeg ante ikke hvem som hadde sagt det. Ante ikke lenger hva jeg lurte på. Hun rakte meg handa. På refleks grep jeg den. Myk og fast.

Livia, sa hun. Det lød som musikk. Jeg presenterte meg og ble stum. Er du ny her? Jeg har ikke sett deg tidligere? Jeg stammet mens jeg strevde for å holde fokus.

Det vil si jeg kom i dag.

Så hyggelig, mol stemmen. Fint å se et fremmed ansikt. Smilet ble om mulig enda mer blendende. Har du smakt på ølet vårt. Turister sier at de sjelden har smakt bedre øl. Vi kan tilby verdens beste kake, slushby. Spørsmålet glitret i øyehulen. Jeg hadde ikke smakt verken øl eller kake. Gled deg! Den fins ikke usunn. Kanskje jeg skal vise deg hvor de har det beste ølet og den beste slushbyn i byen? Vi kan snakke og bli bedre kjent.

Uten byttere befant jeg meg i harde konsekvenser, ei lei kattepine. Jeg hadde drømt utallige drømmer om en slik situasjon. Jeg harket og strevde med ordene. Fargen i kinnene hennes ble dypere og friskere. Jeg følte meg som den idioten jeg var. Hun hadde latter som vaket på stemmebåndet. Jeg kunne ikke bære det om hun lo av meg. Byttere? Ikke noe problem. Onkelen min eier stedet. Kommer du? Hun reiste seg opp fra benken med en spørrende bue i spenstige formede øyenbryn.

Forvirret ristet jeg på hodet for å klarne tankene. Dette hendte faktisk! Det hendte meg, ikke hvem som helst, men meg. Et snev av skuffelse ble synlig i det grønne skimmeret. Selvfølgelig kom jeg. Hun smilte, et yndig smil. Min selvsikkerhet vokste. Handa hennes la seg over min. Jeg svelget mens jeg fulgte henne. Pleide himmelen å være så blå? I så fall hadde jeg aldri lagt merke til det. Hun smilte prøvende. Jeg smilte tilbake, rettet meg opp og trykket handa hennes. Smilet satte seg fast. Sola var ikke lenger bare på himmelen. Dens velgjørende varmen flyttet inn i meg. Det var helt greit.

Hun dro meg inn gjennom en lav dør i noe som i Liljedalen ville ha blitt kalt ei gammel kneipe. Velvære krøllet seg i tærne. For å finne noe lignende måtte vi til Liljegard. Inventaret var av røft tilhugd trevirke, veggene av grovt tømmer. En mann sto ved en bar murt opp i naturstein. Det var smått med vinduer, et skydd fra en storslått natur, til å krype inn i. Fyren presenterte seg.

Jakto Styrktett. Ansiktet var hardt, værbitt. Livia ba om traktering uten byttere. Jeg er vel din yndlingsonkel? Hun nikket dypt inne i favntaket hans. Gulvet besto av grov hellestein. Han smilte og viste oss til en nisje der vi kunne sitte i fred. Jeg ble fullstendig blendet av smilehullet hun hadde i det venstre kinnet.

Siden du ikke har vært i Klosterdalen før, kan jeg godt vise deg rundt en dag, tilbød hun da onkelen hadde forlatt oss. Ikke noe kunne komme opp mot det. Sommerfugler flagret i magen. Spent? Et ertende glimt lekte dypt i det grønne.

Bør jeg være det? Jeg smilte.

Kanskje, fortell om deg selv.

Hva skal jeg fortelle? Herrefred! Vi flørtet.

Hva som helst. Jeg har aldri vært i Liljedalen. Øl og Slushby kom. Ølet hadde en smak av krydder som var ukjent for meg. En svalende følelse nedover halsen. Jeg nøt å fortelle. Slushby lignet en form for klumpete kakekjeks. Fire av dem ble servert i en flettet kurv. Jeg tok en og smakte. Hun så nysgjerrig på meg. Jeg tygget og ble forbauset over både konsistens og smak, som å spise noe av alt. En smak av reker og majones ble avløst av potet og asparges, blåbær med melk og jordbær med fløte. Nytelse! Jeg måtte smile. Hun lo.

Magisk, sa jeg og satt med lykken i hånda.

Magisk, gjentok hun. Begge mente vi mer enn Slushby og honningøl. Vi er berømt for de greiene der. Du blir lei det når du bor her.

Jeg ble mett. Det var så vidt jeg orket å forsyne meg med en til. Hun lo som om hun hadde forutsett problemet. Det er mettende greier. La det ligge! Onkel vil ikke virke gjerrig, men flere enn en er for mange. De er laget for å ernære på reiser og utflukter der mat er lite tilgjengelig. På utestedene serveres det kun fordi turistene er ville etter det. Vi fra Klosterdalen foretrekker skikkelig mat. Ødemarken hadde jeg smakt rett i angstsenteret. Behovet for næringsrik reiseproviant virket opplagt.

Tidsuret krevde plass i boblen av flørt og magi. Avtalen med Gailio.

Kjenner du ham, Gailio Tinkmann? Hun nikket. Jeg ante virkelig ikke veien tilbake til hotellet. Stedsansen min var det ikke stort å briljere med. Hun smilte. Søtten år var hun og hadde et år igjen på førsteskolen. Helt perfekt. Øynene mine klarte ikke å slippe tak i smilehullet.

Hvilket hotell bor du på da? Pinlig. Jeg hadde ingen anelse. Det smilehullet var bare så sjarm. Jeg anstrengte meg virkelig. Min distré natur var tilbørlig røpet. Jeg kunne ha utmalt meg om duftene i gata i poetiske vendinger. Merkelig nok brydde det meg ikke. Det smilehullet derimot. Jeg kom meg til å spørre om det var mange hoteller i byen. Syv. Siden du kom med Gailio, bor du nok på Voksteren.

Ja, vel! Jeg begynte å le. Pekefingeren min greide ikke å holde seg unna smilehullet. Fingerhjertet skalv. Hud mot hud. Du må jo tro jeg er en skikkelig tosk. Hun falt inn i latteren.

Snarere en vimsete turist. Da kler vi hverandre perfekt. I følge min far er jeg et rotehode. Vi går for Voksteren.

Hun grep handa mi og vinket til onkelen i det vi forlot stedet. Huden var fløyelsmyk.  Hun rakk meg til skulderen. Vi beveget oss i fylt taushet. Håret hennes duftet som nyutsprungen gullregn. Tærne mine var helt fornøyde med tanken på å gå til syv hoteller før vi fant det rette.

Hun hadde en usedvanlig hårfarge. Ikke helt lyst som hos søstrene mine, ikke blondt som hos Gailio. Noe midt i mellom, som om det lyse hos Zanne og Zu var fylt med gull. Det var virkelig gullgult. Hun traff på første forsøk. Synd det! Voksteren hotell sto det på et skilt over døra. Det søte ansiktet. Et dryss av nesten usynlige fregner over neserota.

Spaserturen hadde gått for fort. Tida for farvel hadde tatt meg igjen. Jeg sto der og var full av tafatte ord som aldri slapp ut over leppene. Sola skinte i håret hennes og omskapte hvert hårstrå til glitrende gullperler. Hun strakte seg på tå og kysset meg lett på leppene før hun snudde seg på helen og forsvant i en sky av hast. Rødme, en irriterende fysiologisk prosess.

Jeg så meg fort rundt. Avtrykket av leppene brant. Det prikket i huden. Jeg smilte. Det var ikke mulig å la det være. Rødme var greit, en irriterende bagatell. Smilet i meg var både på innsida og utsida. Lykke! Hvem som helst kunne ha sett oss. Det brydde meg ikke.

Katastrofe. Vi hadde glemt det viktigste. Avtalen, et nytt møte, en Reikin stupiditet rett i leveren. Jeg ville sette etter henne. Livia, et under av ei jente. Vettet tviholdt i impulsen og holdt beina limt til gulvet, et fliselagt gulv, hvitt, kanskje marmor.

Resepsjonen var av tre. Jeg sverget på innsida og følte blikket fra resepsjonisten, ei ung kvinne, som en berøring mot kroppen. Livia hadde etterlatt seg et glødende spor på leppene. Jeg trengte en likegyldig mine. Selvfølgelig ville vi treffes igjen. Noe annet var ikke til å godta.

Korridoren var lang og smal. Livia Styrktett. Jeg smakte på navnet, smattet, igjen og igjen. For et navn. Føttene satte opp farta, nærmest løp, i et vell av energi. Hun hadde samme etternavn som onkelen. Jeg hoppet og slo beina ut til siden. Leppene var som en drøm i horisonten der hav og himmel ble forent i et brennende kyss. Jeg tittet meg beskjemmet rundt. Ingen der. Ordene hadde jeg lest i en kjærlighetsroman for damer. Blanke kadaver, for en dust! Jeg var beruset av kvinneduft. Hun ville finne meg om ikke jeg fant henne. Selvfølgelig ville hun det.

Jeg hadde knapt satt meg på senga før Gailio kom. Han ønsket å utsette informasjonsmøtet til i morgen, en beskjed som kom i seneste laget. Ergrelsen krøp inn i meg, en følelse jeg strevde for å ignorere. Han ba meg på middag og forsikret meg om at min tilstedeværelse var alles høyeste prioritet. Livia hadde satt sitt avtrykk på leppene mine. Jeg var min mors veloppdratte sønn og takket høflig ja.

Etter maten, spilte vi pilespill, en pinlig affære. De fire eldste Tinkmanns var kløppere. I følge Gailio, hadde de fått det inn med morsmelka. Gjennom hele skolegangen ble det holdt konkurranser. Familien Jernstein kastet ikke på blink. På skolen der jeg hadde gått, forekom det ikke pilkast.

Det banket på døra. Gailio ga meg tre piler. Jeg veide den ene. Det måtte da gå an å få den til å gå dit jeg ville. Vergin kom trekkende med en solbrun mann. Jeg senket handa. Det var mye av ham. Rommet kjentes brått mindre. Han ga Jinjin en klem så hun nesten ble borte, fanget opp Arina og kysset henne på munnen. Hun spisset leppene til en smask.

Hvordan går det med deg din røver? spurte hun og slo ham vennskapelig på skuldra. Det er alt for lenge siden sist. Øynene hans var intenst lyseblå. Er det to måneder siden? Hun rynket panna. Han nikket.

Noe sånt, min kjære rose. Viken, og dykkinga, har spist av min tid. Hun hevet brynene.

Fortsatt en uforbederlig smigrer. Du vet da at jeg foretrekker prestekrager og blå kornblomster. Du skulle ha latt høre fra deg!

Beklager, min bleke prestekrage! Jeg mistet kommen rett før jeg dro derfra. Det ble litt vanskelig. Han strakte på en sterk nakke.

Du min briljante solstråle trenger en oppstrammer sa hun og knipset ham på den fremtredende nesa.

Som sola står jeg alltid til tjeneste. Han hilste til panna og vendte seg mot Gailio. De rugget på hverandre med kraftige never mens de lo støyende. Gailio holdt ham granskende ut fra seg.

Du ser godt ut dersom man foretrekker tomater selvfølgelig.

Du, min kjære Gailio, bør be om fritak for arbeid i biblioteker og på kontorer så blek som du har blitt. Gailio var ikke blek, bare ikke like solbrun.

Dersom dere er ferdige med å fornærme hverandre, vil vi få presentere deg for vår gjest, Reikin Jernstein, sa Arina. Han skal være hos oss i sommer. Hun trakk meg frem. Fremtoningen rakte meg neven. Jeg kviet meg for å ta den av engstelse for å få handa knust.  Han hadde et fast handtrykk, men ikke hardt.

Solaiko Sollster. Stemmen glitret. Har du vært så heldig å befinne deg her på vår blomstrende mark tidligere? Jeg ristet stumt på hodet og lot meg overvelde av ord og størrelse.

Gailio fortalte om Skrolle som skulle komme og la ut om planer ingen hadde informert meg om. Mens han snakket, ble jeg stående å betrakte dem. De var like høye og like muskuløse. Den nyankomne ble det mer av. En demrende forståelse la seg under frontallappen. Gailio kastet ikke skygge. Der han var, ble vi litt mer. Den nyankomne la beslag på rommet selv når han sto stille og lyttet, som Zanne og Zu. Han så skrått bort på meg. Blir dere hele sommeren, bidrar jeg gjerne med å vise dere rundt. Klosterdalen bør man se med en kjentmann så man kommer under idyllen. En rikere mangfold på et så lite sted, eksisterer knapt. Da mener jeg på alle områder. Han ventet ikke på svar, men vendte seg mot Gailio. Jeg planlegger å bli værende.

Ja, det har vært en lang periode med selvutvikling. Noen savner deg som trener.

Godt. Jeg ser frem til å ta fatt. Jeg tok meg sammen og takket for tilbudet mens jeg så for meg sommermagi med ei viss ung jente, Livia. Skrolle ville foretrekke opplevelser. Gailio hadde pratet en masse, men han hadde ikke nevnt kista, liket eller mordforsøket, de vesentlige grunner til at jeg befant meg her.

Vi kaster piler som du ser, avbrøt Arina. Vil du kaste før jeg serverer kaker?

Det er Reikins tur, sa Jinjin. Jeg trakk meg. Det ble ikke snakk om å åpenbare min lite treffsikre hand med den fyren tilstede.

Kan jeg? spurte han med blikket rettet mot meg. Han virket yngre enn Gailio. Kanskje i trettiårene et sted. Jeg nikket. Forresten skal jeg hilse fra Lettus, sa han henvendt til Gailio. Jeg traff ham i Viken. Han veide pilene i hendene.

Fetteren min, forklarte Gailio.

Han er vel ikke så ofte her lenger? spurte fyren og danderte pilene i handflata.

Nei, det er lenge siden, sa Gailio.

Det er rart hvordan tida kjører slalåm mellom opplevelser og mennesker, sa fyren og  kastet alle pilene på et kast. Jeg husker dere som to sammenfiltrede blomster. Hver pil traff midt i blinken. Samme interesser og like av utseende. Jinjin og Vergin klappet. Haka mi glapp.

Ikke la deg imponere, sa Arina. Overfokusering på trening i Soll har den virkninga. Alle smilte. Jeg og, men jeg ante ikke hva de snakket om. Solaiko smilte fornøyd og hevet muskelen til Arina.

Spørsmålet er om det skyldes kløkt eller muskelmasse, sa han.

Ja, så mangler det jo ikke på selvtillit heller da, sa Gailio og la armen rundt skuldrene hans. Fortell hvordan Lettus har det!

Tja! Jeg vet ikke helt. Han har anlagt samme frisyre som deg og har fjernet barten. Han studerte Gailio. Få deg litt farge i ansiktet så er dere fortsatt ikke så verst like.

Takk, men jeg foretrekker forskjellene, sa Gailio.

Arina gransket mannen sin.

Ja, er du blekere enn Lettus, står det dårlig til!

Lettus lever livet, sa Solaiko.

Da er det kaker, sa Arina. Ikke en pil til skulle jeg kaste. Jeg så ned på hendene mine. De måtte være feilkonstruerte.

Jeg skrudde på lys og vannkran, fant frem tannbørste og tannkrem og pusset i vei mens jeg gikk ut av badet. Ei hildring plasserte seg på den store innbydende hotellsenga, Livia naken, under en mektig lysekrone av glitrende stein. Jeg slukket lampa. Steinene glitret selv i mørke.

Natta var full av stjerner og månelys. En skikkelse dukket frem fra trærne i hagen. Gailio. Det kunne være ham, men det var umulig å se det tydelig. Han var ikke alene. Pilefyren. De hadde fulgt meg til hotellet. Jeg prøvde å komme på navnet. Noe med Sol. Begge kikket opp mot vinduet.

Kvelden før hadde jeg stått ved et vindu. Det gufset i nakken. Jeg trakk meg tilbake bak gardinene. Skikkelsene der ute snakket og gestikulerte. Jeg måtte ut på badet for å spytte. Da jeg kom tilbake, var de forsvunnet.

Stjerner og måne. Jeg skulle gå til sengs med drømmen om Livia som en forlengelse av kroppen, en puls i underlivet, ei seng for to, ei fantastisk hotellseng, til å drømme seg bort i. I mitt minne hadde jeg aldri noen gang befunnet meg på et hotell. Det var en trivelig opplevelse. Annamelia. Jeg husket nesten ikke hvordan hun så ut. Livia, plasserte henne i skyggen der hun godt kunne holde seg .

På hylla over senga så jeg ei bok. Klosterdalen. Jeg bladde opp. Den besto av bilder med tekster under. Jeg registrerte en dirrende lyd, tittet automatisk etter en lydkilde og måtte smile. Hoteller var sikkert fulle av lyder. Jeg kikket ut av vinduet. Der var det ingen. Jeg hadde for mye spytt i munnen og gikk ut på badet.

Det smalt i et øredøvende rabalder av høyt og mye. Jeg spyttet ut gurglevann og hastet over dørkarmen. Senga lå flat under marmor og glitrende stein. I den skulle jeg ha ligget og sovet. Magen ble akutt kvalm. Jeg spøy. Lampa hadde knust senga.

En skikkelse dukket opp i døra. Snart krydde det av hotellpersonell. Jeg sto hjelpeløs i splintrer og spy.

Noe slikt har aldri skjedd i dette hotellets historie, stotret hotellmannen. Han ledet meg ut til et annet rom, et rom med den samme lampa i taket. Noe slikt har aldri skjedd i dette hotellets historie. Han sa det igjen og igjen. Jeg måtte skaffe meg tilgang til et RA. Han vred hender og stirret inn i min fortvilelse. Jeg måtte snakke med Gailio. Ta det med ro! Vi skal kontakte ham! Ikke tale om at jeg la meg under ei slik lampe igjen, aldri. Alle rom har slike senger. Noe slikt har aldri skjedd i dette hotellets historie. Jeg ante ikke hvor mange ganger han hadde sagt det nå. Ta det med ro. Jeg skal kontakte Gailio.

Gailio Tinkmann, sa jeg. Du må gjøre det nå!

Det skal jeg. Noe slikt har aldri tidligere skjedd. Hvordan går det med deg?

Jeg vil aldri ligge under ei slik lampe igjen. Du må hente Gailio.

Vi skal få fraktet inn ei ny seng som du kan plassere der du vil. Dette har aldri Vi skal få tak i Gailio.

Vær så snill! ba jeg.

Vi.. Jeg Selvfølgelig. Han forlot meg. Jeg plasserte meg på en stol langt bort fra vinduet og lampa. Derfra stirret jeg på dem som om de var fysiske størrelser som kunne bli levende og gå til angrep.

En mann kom inn med veska mi. Jeg skvatt som ei katte.

Beklager! Jeg tenkte du ville ha den. Han bukket seg ut. Selvsagt ville jeg ha den. Jeg ville hjem. Det var det jeg skulle insistere på bare Gailio kom. Hjemme fantes det ikke monsterlamper som ramlet ned fra tak. Det banket på døra.

Kom inn! ropte jeg. Det var hotellfyren. Gailio var på vei. Han bukket seg ut mens han vred hender og beklaget seg.

Rett etter ham kom det to menn bærende på ei seng. De spurte hvor jeg ville ha den plassert. I den mørkeste kroken med lengst avstand til lampa. Jeg pekte og illustrerte. Pusten min var ute av rytme. Jeg kom ikke til å ligge i den. Det var flaks at jeg hadde pust i det hele tatt.

Ansiktet mitt ble synlig i speilet. Likblekt. Jeg datt ned på stolen igjen mens fyren redde opp senga. Øynene mine var nesten sorte. Jeg frøs så jeg hakket tenner av det, en indre frost som det ikke gikk an å snakke fornuft med. Det var varmt i rommet.

Jeg krabbet inn under dyna. Senga sto feil i forhold til vinduet. Hvorfor hadde jeg ikke skjønt det. Jeg satte i gang med å beregne retninger for skudd. På veggen nærmest hjørnet i en spiss vinkel fra vinduet, ville det være tryggere. Jeg krabbet ut og flyttet i vei. Det var ikke lampas skyld. Jeg foretok noen flere vurderinger. Gjenstander hadde ikke vilje. Jeg grøsset av en indre frost og krabbet under dyna igjen. Hele meg var et sanseinferno. Det var ikke mulig å komme ut av det. Jeg ante ikke at det kunne eksistere så mange lyder i et hotell.

Det banket på døra. Jeg vurderte å reise meg opp og late som om jeg var oppegående, men jeg ble liggende i ren apati. Døra brukte et uendelig antall drøye sekunder på å åpne seg. Jeg satt oppreist i stivnet positur da hotellfyren tittet inn. Gailio er her snart. En undersøkelse blir foretatt for å finne ut av hvordan dette kunne skje. Det vil ikke bli spart på ressurser. Aldri før i dette hotellets historie har det skjedd noe lignende. Jeg stirret. Sa ikke et ord. Han bukket seg ut.

Jeg puttet dyna rundt meg som en forsterker av huden. Samtidig førte jeg en dialog på innsida av hodet, vartet opp med saklige argumenter, men frykten var totalt irrasjonell, ikke til å føre en samtale med. Jeg passet på at ingen kroppsdeler befant seg på utsida av dyna. Hjertet dunket. Jeg skulle ikke bli her, men jeg måtte varme meg. Hjerteslagene. Jeg lyttet. Dunk, dunk, en jevn rytme. Det lød et nytt bank på døra.   

Reikin, det er meg, Gailio. Han hadde sagt at jeg ville være helt trygg her. Dørklinka beveget seg. Han kom inn. Dypt bekymrede blå øyne gransket meg. Vi skal til bunns i det som skjedde. Som hotellverten har fortalt deg, har ingen lampe noensinne falt ned siden hotellet ble bygd. Det er et gammelt hotell. Festeanordningen er gjennomløpende slik at om lampa faller kommer taket også. Jeg så opp i et hvitmalt tak identisk med det jeg hadde forlatt. Taket hadde ikke falt. Nei, derfor foretar vi undersøkelser. Vår sikkerhetsråd kommer innom for å snakke med deg. Han er her snart.

Et nytt bank. Gailio åpnet for en middelaldrende mann med langt mørkebrunt hår. Jeg reiste meg for å komme ut av senga. Mannen var minst to meter. Han stanset meg med en håndbevegelse.

Bli hvor du er. Et lett rødlig skjegg rakk til langt ned på brystet. Får jeg lov? Han trakk den ene stolen bort til senga og rakte meg handa. Skjolti Vernekamp. Gailio plasserte seg på den andre stolen.

Er det greit, Reikin? spurte den skjeggete. Jeg forstår at du er urolig, sliten og trolig ønsker oss bakom skyene, men vi må finne ut av hva som har foregått. Til det trenger vi din hjelp.

Jeg prøvde virkelig å samle meg. Skarpe blå øyne under overraskende lyse bryn så vennlig på meg. Forelskelsen hadde reddet meg. Den fortalte jeg ikke om. Noe hadde dirret, en lydkilde jeg ikke hadde funnet opphavet til. Hørte du en dirring rett før lampa falt?

Ja! Jeg gikk inn på badet for å spytte. Det var da det skjedde. Før det sto jeg og glante ut av vinduet. Jeg så to menn, deg og han pilefyren. Jeg nikket mot Gailio. Dere så opp mot vinduet mitt.»

Solaiko, sa Gailio. Jeg gikk aldri inn i hagen, men det er mulig vi ble stående å se opp mot vinduet. Han kikket rundt seg. I hvilken retning vender vinduet på dette rommet.

Det skal vi sjekke, sa den skjeggete.

Jeg trodde det var dere, sa jeg. Det var mørkt.

Jeg vet selvfølgelig ikke hva Solaiko foretok seg etter at vi gikk fra hverandre.

Hvor lenge var dere sammen? spurte fyren.

Jeg vet ikke, sa Gailio tenksomt. Vi snakket litt. Jeg ville egentlig hjem så fort som mulig, for jeg har vært hjemmefra en stund, men jeg så ikke på klokka.

Jeg snakker med Solaiko, sa fyren. Blir du her i natt? Han så mot Gailio.

Stolen er limt fast!

Jeg plasserer en vakt på utsida også, sa fyren. Jeg tittet bort på lampa. Begge fulgte blikket mitt. Jeg beit meg i leppa og undret på hvor livet mitt var blitt av, der det var  normalitet og orden, det som hadde vært før. Gå på skolen, snakke med Skrolle.

Det banket på døra. Jeg skvatt høyt. Inn kom en middels høy mann med stritt sort hår.

Konglomeratets sikkerhetsansvarlige, presenterte Gailio. Kampin Styrktett. Jeg hilste. Grepet hans var hardt, øynene overraskende blå.

Kall meg Kampin! Jeg beklager det som har skjedd! Vi skal finne ut av dette. Dere har snakket sammen? Han så mot sikkerhetsfyren. Høydeforskjellen var morsom. Fint! Kistevergene er på plass. Vi bør sette i sving.

Alle tre stirret på meg som om jeg satt på svarene. Samtalen ble en uproduktiv beskjeftigelse. Jeg fikset ikke noe særlig mer enn enstavelsesord og gjentagelser av det jeg allerede hadde fortalt. Min verden var delt i to. Før lampa falt og etter at den hadde falt. Jeg hadde befunnet meg i en drøm med alle nyanser av følelser. Månen, Livia, min forelskelse. Den angikk bare meg.

Vil du snakke med foreldrene dine? spurte Gailio da de to hadde forlatt oss. Jeg la hodet i hendene og så for meg et hjerterått bilde av et bekymret opphav. Selvsagt blir de bekymret, men hva har du behov for. Jeg beholdt hodet i hendene. Det var ikke tale om at jeg kunne sove her.

Jeg vil ikke bekymre dem, sa jeg og ristet på hodet. I hvert fall ville jeg ikke det når jeg selv var så bekymret.

Jeg har med meg noe du kan sove på. Han holdt frem ei lita hvit pille.

Jeg kan ikke sove her, sa jeg.

Vi kan dra hjem til meg, sa han. Jeg ville hjem til meg selv, til tida før dette, til mamma og pappa. Aldri hadde jeg savnet dem sånn.

Hvis du velger å bli her lover jeg å sitte her i hele natt. Det er trygt. Du gjør som du vil.

Mamma og pappa var trygghet, kun de.
Bare dem.
Ingen andre.
Jeg hadde bare ikke forstått det før.I

Lytt til kapittel 4


Interessert i å lese flere kapitler.

Publisert Legg igjen en kommentar

Kistepakta, kapittel 3

Vil dere lese tidligere kapitler først.

Noen forfatterord:
Jeg ser rundt meg hver dag, hører på nyheter, er på sosiale medier, og jeg blir skrekkslagen og tenker at denne serien, min fantasi, kan bli virkelighet. Vi mennesker må skjerpe oss for å forhindre at den blir det. I slutten av januar dumpet det ned et skriv i postkassa vår som truet, Vår Vegard, Downs, men inkasso og utkastelse fordi han fikk for lite penger i trygd til å betale den gigantiske husleieøkninga poitikerne hadde bestemt. Han har Downs, hvordan i all verden skulle han kunne greie å betale så mye penger for sin omsorgsbolig.

Det gikk bra. Vi kjempet. Sånt gir håp.

Stadig rapporteres det om vold, voldtekter, knvibruk, i landets gater. Alt skal koste penger. Det er en griskhet, ei jakt etter inntjening overalt som skremmer vettet av meg. I enkelte land piskes kvinner fordi de nekter å dekke til håret. Mens dette foregår, lever vi våre liv, uten at det egentlig angår oss. Det har ikke rammet oss ennå. La oss håpe det fortsetter sånn, la oss håpe at det ryddes opp i dette, for dette som møter meg i nyhetsbildet, er en verden jeg ikke vil ha. Denne serien skal ikke bli virkelighet. Det er en fiksjon til å krype inn i. De gode og det onde. En kamp i fantasien. Slik skal det holde seg.
Reikin Jernstein har hatt en samtale med sin far. Han vet hva han så i skogen. En død mann som hang i et tre, ille maltraktert, et lik uten øyne.

Han vil at faren skal forstå, virkelig begripe at det han forteller er sant.
Hvis du ikke kan stole på det dine sanser forteller deg, er du i trøbbel.
Faren forteller ham om Kistepakta, at han tror at Reikin er Kistebærer. Reikin kan ikke fatte at han har en far som tror på noe slikt tull.

Han har aldri hørt om noen Kistepakt eller at det eksisterer ei kiste for hver verdensdel. Faren vil at han skal reise bort. Det singler i glass. Faren kaster seg over sønnen for å beskytte ham.

Ved det begynner:Kapittel 3


Dørklinka beveget seg. Inn kom en fremmed ung mann med sandfarget hår og pistol i neven. Øynene våre møttes, blått og brunt, et kort møte. Fyren sa ikke et ord. Øynene hans beveget seg i hurtige skift mens han gransket rommets skygger. Munnen var en stram strek. Han endte ved vinduet der han ble stående å kikke ut.

Ingen der, sa han og vendte ansiktet i min retning. Går det bra med deg? Jeg hadde det heller elendig, men det var ikke noe jeg hadde behov for å informere om. Jeg reiste meg opp mens jeg anstrengte meg for å virke upåvirket. Mutteren kom løpende i bare nattøyet på nakne føtter. Det var ikke bra. Gulvet var fullt av glasskår. Hun hadde farget tåneglene. I et hysterisk oppbud av tårer kastet hun armene rundt meg. Jeg sniffet inn duften av søvn.

Hun holdt rundt meg som om hun aldri ville slippe, min mamma. Det lyse hodet hvilte mot skuldra mi. Den spinkle skikkelsen skalv. Likevel opplevde jeg trygghet. Alt hun hadde opplevd. De fryktelige hendelsene fatteren hadde fortalt om. Jeg forsøkte å frigjøre meg. Hun holdt meg fast. Jeg løftet henne bort og snudde meg mot fyren. Han presenterte seg.

Stephin Kommon. Handa hans var fast og smal.

Dere sa at dere ikke trodde på meg.

Vi mottok en ordre fra Gailio Tinkmann om å overvåke huset.

Kistevergen, opplyste fatteren som hadde kommet etter mutteren.

Det blir satt inn ytterligere forsterkninger, sa fyren, Stephin. Dette er å betrakte som et åsted. Vår etterforskningsleder kommer så fort hun kan og vil stille spørsmål. Jeg foreslår at vi finner et rom uten store vindusflater mens vi venter på forsterkninger. Alle rom hadde vindusflater. Mora mi elsket lys og blomster.

Vi hadde et kjellerrom og flyktet dit. Mutteren tilbød seg å sette på noe varmt å drikke. Ingen av oss fikk gå noen steder. Vi så på hverandre i taushet. Jeg begynte å skjelve og strevde for å skjule det. Mamma fant et teppe og la det over skuldrene mine. Min første innskytelse var å slenge det bort. Jeg valgte å krype inn i det.

Stephin mottok en beskjed på et merkelig apparat, ikke et RA.

De kommer nå, sa han. Vi setter i gang et søk, vokter huset og starter samtaler med hver og en av dere. Har dere et passende rom?

I går trodde dere meg ikke, sa jeg. Jeg går og legger meg. Fatteren sendte meg et irritert blikk.

Ikke før du har snakket med folkevernet, sa han. Du gikk til vinduet. Det ble skutt.  Hadde du ikke bøyd deg, ville du ha blitt truffet. Det var flaks. Den svære neven skalv. Mutteren gråt stille. Jeg hadde sett en tittel i bokhylla, men jeg husket ikke hvilken. Ikke var det interessant heller. Mutteren rettet seg opp mens hun dro albuen over øynene.

Jeg setter på noe å drikke! Hun reiste seg og plasserte nevene i siden. Ve, den, som protesterte. Stephin så på klokka og nikket.

Folkevernkvinna, fra i går, kom inn, Seigila Jaktav. Jeg ble akutt uvel ved synet. De grønne øynene hadde tvilt på meg, på min forstand. Ikke noe var verre. Hun hilste på foreldrene mine. Jeg nikket og gikk mot ei hylle med syltetøy mens jeg studerte etiketter uten å se. Fatteren hvisket lavt med henne. Hun smilte.

Vi tar samtalen her med alle samlet. Hun virket vennlig. Stephin forlot oss.

Jeg ble værende hos etikettene. Fatteren og mutteren redegjorde for hva de hadde opplevd. Jeg lyttet til spørsmålene og svarene mens jeg lot som om jeg var opptatt av glassenes innhold. Det ble slitsomt å stå. Jeg slang meg ned i en stol. Kvinna vendte seg mot meg, smilte vennlig. Leppestiften fremhevet det kastanjefargede håret. Jeg vred meg under smilet og svelget spydighetene jeg hadde lagret ytterst på tungespissen. Vil du tilføye noe? spurte hun.

Hadde du, og dine kolleger, tatt meg på alvor, kunne dere ha satt i gang etterforskning tidligere. Da kunne vi ha unngått dette, et faktisk mordforsøk. Blikket mitt holdt fast i de grønne øynene hennes. Det befant seg en morder i skogen, en morder som kunne myrde igjen, noe denne morderen forsøkte seg på. Fatteren strammet leppene. Mutteren strakte seg frem og klappet meg beroligende på armen.

Det har blitt for mye, sa hun unnskyldende til Seigila.

Jeg beklager, sa Seigila og sendte meg nok et vennlig smil. Tennene hennes sto lett skråstilte i munnen. Om hun beklaget herfra og til månen, ville det aldri være nok. Gailio Tinkmann beordret etterforskning og bevoktning av huset. For resultatet ville det ikke ha spilt noen rolle hvorvidt vi hadde trodd på deg. Jeg reiste meg og så kaldt på henne.

Det var jeg som befant meg alene i den skogen. Jeg fortjente å bli trodd. Sinnet steg. Avmakten. Den avskyelige realiteten. Hun beklaget. Jeg ville kaste raseriet tilbake mot henne. Hun smilte forsonende. Mellomrommet mellom fortennene, i overkjeven, ga henne et pussig uttrykk. Smil og beklagelser. Det var ikke mulig å slenge raseri mot sånt. Jeg viste henne loggen fra i går. Et bevis på at noe var galt et sted. Hun nikket og rakte handa ut etter  apparatet mitt. Jeg ga det ikke fra meg. De måtte finne ut av det. Jeg skal få noen til å se på det. Nå trenger jeg at dere forteller alt som kan ha med dette å gjøre, du også.

Jeg fortsatte min tirade av misfornøyd krenkelse. Hun ristet avvergende på hodet og holdt hendene opp foran seg. Vi har foretatt undersøkelser, sa hun. Så langt har vi ikke noe nytt å melde. Hun mottok et anrop på samme type apparat som det Stephin benyttet. Gailio, sa hun og rakte det til fatteren. Han gikk ut av rommet. Jeg gikk etter med den intensjon å få med meg hvert ord som ble sagt. Seigila holdt meg tilbake med et spørsmål. Jeg gikk inn for ignorering.

Svar på spørsmålet, Reikin! befalte mutteren. Jeg hadde ikke oppfattet det. Samtalen, fatteren førte, angikk trolig meg mer enn ham. Jeg var dugelig lei av å bli gjort til tredjepart i egne viktige anliggender.

Hvem visste at du forlot skolen da du gjorde? gjentok Seigila. Ingen hadde visst det. Til Skrolle hadde jeg sagt at jeg skulle bort til fatter. Alle kunne ha sett meg gå mot skogen. Ingen kunne vite hvor jeg var på vei som ikke fulgte etter meg. Jeg hadde knapt visst hvor jeg skulle selv en gang. En uendelig mengde mennesker hadde befunnet seg på den skoleplassen. Hun ville vite mine venners navn. Egentlig var det kun Skrolle og meg.

Skrolle, så ikke at Reikin gikk noe sted, sa mutteren velmenende. Han var med oss å lete, tilføyde hun forklarende. Skrolle og jeg hadde en klikk vi hang med. Seigila noterte seg navn. Jeg gjespet overdrevent. Fatteren kom tilbake. Hva snakket dere om? spurte jeg. Han ristet på hodet og vendte seg til Seigila. Det gjaldt beskyttelse.

Huset og området rundt, vil bli overvåket til vi finner ut av dette, beroliget hun. Meg tilbød hun ei pille å sove på.

Nei, takk! I går taklet jeg å være alene i skogen med et lik og en mulig morder. Dette skal nok gå bra. Fatteren kremtet. Jeg reiste meg og ga foreldrene mine en klem. Det går bra, hvisket jeg og stirret inn i min mors oppskjørtede ansikt. En fyr kom inn og snakket lavt med Seigila. Jeg tenkte på Annamelia. Alt hadde begynt med henne. De hadde regnet ut hvor skytteren måtte ha stått. Forunderlig nok fantes det ingen spor der.

Her, ta den pilla! sa mutteren, grep handa mi og lukket den. Fem skudd hadde trengt gjennom vinduet på fatterens kontor. Jeg gikk mot døra. Det var blitt skutt med skarpt. Kjekt å vite! Magen skalv.

Vi har behov for mer informasjon fra deg, sa Seigila. Jeg hadde dødd dersom jeg ikke hadde bøyd meg. Fatteren hadde forstått det. Nå begynte det å gå opp for meg også. Jeg snudde meg og stirret mens jeg ignorerte krampene i magen. Noen hadde faktisk skutt. Jeg lukket døra og gikk til rommet mitt.

På sengeteppet lå Toppen og sov. Jeg fjernet teppet. Dokvin var en drittsekk. Jeg lengtet desperat etter søvn. Dokvin kom til å legge ut om Annamelias vagina. Jeg klappet pelsbunten på hodet og svelget pilla. Synd for Annamelia. Hunden slikket med en liten tungespiss knapt mulig å registrere. Han burde ha reagert på oppstyret. Kommet! Toppen var livredd for smell. Jenter ante ikke hvordan Dokvin snakket om dem. Snakk og skryt! Utmattelsen krøp gjennom kroppen. Jeg burde kontakte Skrolle. Ferieplaner. Et nytt lite slikk fra Toppen. Gode hunden.

Jeg lukket øynene. Annamelia var ikke min sak. Hun hadde aldri vært det. Jeg nektet å tenke. Fra periferien sto de fryktelige hendelsene og kikket på meg. Der kunne de holde seg. Huset var under bevoktning. Jeg ville ikke sendes vekk. Hva het den denne hovedstaden fatteren ville sende meg til? Folkevernet var på saken. De ville oppklare alt. Skrolle og jeg! Vi kunne bli her. Gjøre som vi pleide. Jeg gledet meg til en normal hverdag. Han og jeg.

Sola lirket seg vei gjennom rullegardina, en ny dag. Jeg skottet mot Toppen. Han sov. Jeg trakk ham inntil meg. Snuta hans grov seg inn under armhulen. Jeg løftet ham opp. Et spinkelt dyr som kjentes tung som en sekk. Han var en matvegrer. Jeg puttet ham inn i armkroken, en våt tungespiss, et lett slikk. Øyelokkene hans vibrerte søvntunge og falt igjen, en atypisk atferd. Energibunten burde ha vært opptatt med morgenrutiner. Nappe meg i øret, slikke.

Jeg gikk til fatteren og halte ham ut av søvnen. Han løftet Toppens hode. Det deiset ned.

Når var han sist ute? Den store neven strøk den myke pelsen. Jeg ante ikke. Toppen hadde hundedør. Ingen kunne ane når han sist hadde vært ute.

Han reagerte ikke på skuddene, sa jeg. Hvis fremmede folk snek seg rundt huset, etter en posisjon for et skudd, burde han ha varslet.

Jeg melder fra til folkevernet, sa fatteren.

Han kan være syk, sa jeg.

Jeg er glad for at du reiser i dag, sa han. Det fantes ingen avtale om noen reise. Etter skuddene i går snakket jeg med Gailio, kistevergen. Han var enig med meg. Du bør komme deg bort. I Klosterdalen garanterer han din trygghet. Jeg ville feriere med Skrolle. Gailio har sagt at du kan ha med deg venner. Jeg ville kun ha med meg Skrolle. Da tar jeg det opp med foreldrene hans. Problemet var at Skrolle skulle reise på en planlagt familieferie til Urleiven og bli borte i en uke. Han kan komme etter. Jeg ristet på hodet. Sønn, tenk deg om! Her blir du sittende innesperret med vakter som bestemmer hva du kan og ikke kan gjøre. Gailio tilbyr deg spennende opplevelser i nye omgivelser. Vinn/vinn. Jeg rynket panna. Du kan bli så lenge du vil. Poenget er at din mor og jeg ikke vil ha deg tilbake før saken med liket og skuddene er oppklart og løst. Konglomeratet vil følge opp alt sammen Seigila, folkevergen, gjorde utslaget. Henne ville jeg ikke ha noe mere med å gjøre. Da avklarer jeg det med Gailio.

Skrolle skal komme så fort han er tilbake ellers blir det ikke noe av.

Fint. Jeg holder deg orientert. Han gikk mot døra med RA i posisjon for en samtale.

Har du vært der? spurte jeg. I denne hovedstaden.

I Klosterdalen. Nei, men det skal være skikkelig idyll! Idyll for fatteren og meg var trolig ikke det samme. Han hadde et magert reiserepertoar. Klosterdalen tar bare i mot et begrenset antall turister. Betrakt dere som heldige. All organisering og kontakt går gjennom Gailio og meg. Har jeg ditt ord på at du ikke kontakter Skrolle? RA brant i lomma. Det måtte sjekkes for feil før jeg dro noe sted. Han rakte frem handa. Jeg ga ham apparatet og håpet at Skrolle ville bli begeistret.

Toppen hang som et slakt i armene mine mens jeg gikk mot rommet mitt. Jeg kastet meg på senga med hunden i armene. Fatteren kom inn. Gailio er på oppgava. Han snakker med Skrolles foreldre og ordner det praktiske. Ingen skal kjenne til  bestemmelsesstedet deres.

Skrolles foreldre lar ikke sønnen sin reise til de aner ikke hvor.

Gailio har uante ressurser, Reikin. Jeg tror han får det til. Det innebærer at du ikke må nevne et ord til noen om hvor du skal, heller ikke til din mor og dine søstre. Dersom ingen kjenner bestemmelsesstedet, garanterer han at du er trygg. Kun vi tre vet det, Gailio, du og jeg. Slik skal det forbli. Greit? Det hørtes overdrevent ut. Fem skudd er ikke overdrevent. Det er drapsforsøk. Jeg pustet tungt. Brutalt nok. Gailio er ekspert. Vi lytter til eksperter. Jeg nikket. Han fremførte overbevisende argumenter. Vakter er utplassert på innsida og på utsida av huset. Frem til du har reist, må vi vokte oss for forsnakkelser. Fire personer befinner seg i nærområdet til eiendommen. Du kan bevege deg ut i hagen, ikke lenger. Jeg foreslo for Gailio at vi kunne lokke personen eller personene, frem ved å si at du fremdeles bor her, men han ville ikke sette din mor og meg i utilbørlig fare. Jeg stoler på hans vurdering.

Et sted i magen begynte det å krible. Skrolle og jeg på ferie alene. Jeg hadde ikke vært mye på ferie, og aldri borte fra foreldrene. Gailio kommer til å utbrodere seg om stedet, naturen, fasiliteter som svømmebasseng, bademuligheter, turområder. Ikke skap deg forventinger ut fra det. Han tilslører hvor dere skal. Konglomeratet er målet for reisa. Det var greit.

Jeg ble med ham inn på kjøkkenet. Mutteren satte frem mat.

Er du komfortabel med planene? spurte hun.

Så der, sa jeg,

Er du sikker på at vi gjør rett i å la han dra hjemmefra etter alt det han har gått gjennom? Hun så formanende på fatter. Trygghet er viktigst, Vendel. Ikke glem det!

Det er derfor han reiser, Mayla.

Hjemlig trygghet, Vendel! Hun klemte meg med et hikst av medynk.

Har du møtt ham, denne Gailio? hvisket jeg. Hun ristet på det lyse håret og hvisket tilbake.

Jeg har aldri hørt denne historien før. Det fantes ikke snev av grått i håret hennes.

La oss møte ham, hvisket jeg. Er han en drittsekk, blir jeg ikke med. Fatteren himlet. I øynene hennes var det tårer. Jeg tørket dem bort. Blåfargen hadde bleknet. Hun lignet søstrene mer enn hun lignet meg. Det skyldtes ikke bare fargene.

Jeg var ubegripelig sulten og satte meg til bords..

Han vil være godt beskyttet der, sa fatteren og dro mutteren inn i armene. Hun skjøv han bort med et misfornøyd uttrykk.

Hvor er Toppen? spurte hun.

Det er noe rart med ham, sa jeg.

Hvis han er syk må vi til dyrlegen. Hun forlot kjøkkenet med bestemte skritt. Toppen hang som et slakt, i armene hennes da hun returnerte.

Ingen av oss skal bevege oss lenger bort enn til hagen i dag, sa fatteren og så bekymret på den lille firbeinte. Mutter målte kroppstemperaturen og fant ikke noe alarmerende. Hun hentet et stykke kjøtt fra kjøleskapet. Han ignorerte det.

Det virker ikke riktig at Reikin skal reise, hvisket hun. Jeg begynte å se frem til det.

Zanne og Zu kommer, sa mutteren.

Hjelp! tenkte jeg.

De kom med nok oppkavet energi til å røyke en ål alene. Øvrige familiemedlemmer var etterlatt hjemme. Det var noe å takke for.

Været var bedre enn det hadde vært på lenge. Vi befant oss på vent i hagen. Fatteren hadde organisert transport for Skrolle om en uke og to dager. Skrolles foreldre hadde gått med på det. Jeg hadde ikke trodd det.

En luftsykkel la seg til rette på plenen, Gailio, kistevergen. Han fortøyde i epletreet. Vi hadde aldri før hatt en luftsykkel i hagen. Min far gikk bort til ham. De gled inn i en storslagen omfavnelse. To store menn, en lys og en mørk. Inntrykket av min far som kjempe ble redusert av tendensen til mage. Hos den fremmede spilte musklene under huden.

Jeg motsto fristelsen til å rette meg opp og forble i en innstudert hengslete modus. Speil hadde jeg ikke for handa. Fantes det muskler var de i så fall ikke synlige. Hoftene var riktignok smale eller rettere sagt fraværende, og skulderbredden sto i stil med hoftene.

Toppen hadde våknet og sprang ut på vaktparaden med iltre bjeff. Så var i hvert fall han i form igjen. Luftsykkelen imponerte ham ikke. Den gjorde inntrykk på meg. Der var det ikke mye å sette tennene i. Han knurret iltert. Min far gjorde tafatte forsøk på å stoppe angrepet. Jeg smilte. Han hadde aldri vært god til det der.

Gailio satte seg ned. Plystret. Han hadde skulderlangt gyllent hår. Trening var ikke min greie. Sola fikk håret hans til å glitre. Mest i gull. Jeg oppdaget et lite streif av rødt. Toppen nærmet seg, la hodet mot forlabbene og slikket fingrene hans. Jeg kunne overveie å gjøre et stunt hvis det ga slike resultater. Fatteren svettet synlig. Gailio løftet hundekreket opp og viste ham sykkelen, mumlet beroligende, lot ham snuse. Toppen la seg til rette og løftet en labb. Kos meg! Zanne og Zu blunket til hverandre. Jeg og Gailio hadde to likhetstrekk. Høyde og hårlengde.

Min far vendte seg mot oss med et formanende blikk, et krav om en høflig oppvisning i dannelse. Søstrene beveget seg mot ham, like som to dråper vann, med platinablondt hår som en sky rundt hodet, grasiøse som gaseller med vuggende hofter og høyreiste pupper. Han tok det pent. Poeng til ham! Begge tok stor plass i et rom selv når de var hver for seg. Alles øyne traff meg samtidig. Min tid som observatør tok en brå slutt. Jeg burde helt seriøst begynne å trene.

Med et uttrykk jeg mente burde virke likegyldig, slentret jeg fram. Toppen, lå ved Gailios føtter og hvilte hodet på skoene hans. Ikke antydning til rykk i halen. Sviker! Gailios trekk var skarpskårne og haken bestemt. Jeg var ikke direkte småhendt. Handa forsvant inn i neven hans. Det eneste myke ved fyren var den velformede avtegninga av leppene. Handtrykket var kraftig og fast. Med en slik kropp kunne jeg ha skrevet om historien. Kanskje Annamelia hadde falt for Dokvins psykosjel. Den kunne andre konkurrere om.

Jeg har sett frem til å hilse på deg, sa Gailio. Stemmen var fyldig, tillitvekkende. Dypblå øyne under mørke øyebryn dro på granskingsferd i ansiktet mitt. Jeg så ned. Toppen logret fornøyd. Dobbeltsviker. Hvordan har du det?

Middelmådig, svarte jeg. Mer var det ikke å si. Magen ble akutt kvalm.

Jeg forstår. Du vil være trygg når du reiser med meg. Han startet utbroderinga om svømmebassenger, vannsklier og en mengde sportsarenaer inkludert fotballbaner og matorgier.

Jeg hater fotball.

Men du liker havet? Jeg nikket. Fjellet? Nytt nikk. Du kommer til å få en ferie du sent vil glemme.

Vi blir gjerne med, sa Zanne og smilte sitt mest sjarmerende smil.

Zu nikket. En ukes husmorferie. Gjerne med fotball. De smilte til ham og hverandre med blendende sjarmtriks.

Ja, da blir i hvert fall ikke jeg med, sa jeg og alle lo. Gailio fortsatte å utbrodere seg om bestemmelsesstedet. Søstrene mine hadde lyse stemmer med latter i. Jeg sparket tærne i bakken mens ord og sekunder spant ut av tida.

Gailio fanget blikket mitt, vek ikke. Det er vel ikke noe å vente på, sa han. Vi bør komme oss av gårde. Jeg lukket øynene. Ferie for meg og Skrolle. Det hadde fortonet seg som en god ide. Jeg ombestemte meg. Ikke tale om! Zanne Zu utvekslet smil. Det var lillebror det. Fatteren rettet seg opp, vaket i temperamentet.

Akkurat det er ferdig diskutert. Selvfølgelig skal du reise!

Dette er kanskje ikke tidspunktet, sa mutteren. Jeg sa jo det. Slike oppskakende hendelser. Man trenger sine nærmeste rundt seg. Jeg så irritert på henne. Det var ikke sånn. Jeg ville være sjef i eget liv, møte sommeren slik vi hadde bestemt, før dette, den uvirkelige situasjonen. La oss reise bort alle sammen, sa mutteren. Fri å bevare meg vel!

Jeg blir med, sa jeg. Gailio smilte svakt. Nikket. Sykkelen var helt klart en formildende omstendighet. Lysten til å sitte på en slik var sterk nok til å overkomme høydeskrekken.

Jeg beklager farkosten, sa Gailio. Det blir slitsomt å være passasjer så lenge. Siden vi drar i hemmelighet, er dette måten å gjøre det på. Han måtte tulle. Sykkelen var en høyder.

Fatteren kom med kiste og klær i en sekk. Mutterens øyne svømte over av tårer. Hun slo armene om meg som om hun aldri ville slippe, svøpte meg i mammaord. Fatteren la en arm rundt henne. Hun føyste den vekk og så sint på ham.

Du er sikker på at det er trygt for ham å reise på den sykkelen? Gailio beroliget.

Jeg slipper ut et skjold som endrer seg etter bakgrunnen. Ingen vil se oss. Han hadde misforstått. Bekymringa hvilte på teknikken, ikke forfølgere. Så langt hadde hun aldri tenkt. Hennes virkelighet handlet ikke om forfølgere. Da ville hun aldri ha latt meg reise.

Er RA med? Hun så seg rundt som om hun mistenkte det for å spasere rundt på egen hand. Ta kontakt med en gang du kommer frem. Oppfordringa lå som en forlenget pil ut i pekefingeren. Min far avbrøt.

Absolutt ikke. Et apparat kan spores. Hun så forvirret på ham. Han reiser til et hemmelig sted fordi noen har prøvd å drepe ham. Det fikk henne til å stortute. Søstrene grep handa mi, en fra hver side. Det var slutt med smil og flørt. Jeg sanset ekte bekymring.

Ikke la oss overdrive dette, sa Gailio. Vi vil kun være på den sikre siden. Det er alt. Han la en arm på mutterens skulder i en beroligende gest. Jeg lover at alt vil gå bra med din sønn. Ingen av dere må snakke med noen om dette. Hold en lav profil til vi har funnet gjerningsmannen! Alle fire nikket. Forhåpentligvis har vi vedkommende før Skrolle er tilbake fra Urleiven og kan avslutte hemmelighetskremmeriet. Ikke ta kontakt med Reikin under noen omstendighet! All kontakt går gjennom meg. De nikket. Det ble utvekslet tårevåte klemmer. Jeg hadde fuktige avtrykk på kinnene. Så var vi av sted.

Et knepp hørtes i det skjoldet la seg på plass. Jeg kunne ikke se rett ned. Greit nok! Jeg hadde høydeskrekk, men jeg ble vidsynt. Det var hus, daler og landskap. Gailios rygg virket klippetrygg. Tid og rom malte et storslått maleri. Stadig nye detaljer åpenbarte seg. Annet falt langsomt ut. Jeg nøt det. Tenk at det var meg, Reikin Jernstein, som satt her oppe og fløt mellom himmel og jord. Jeg skulle tigge Gailio på mine knær for Skrolle. Lufta pisket rundt meg. Han ville aldri bli den samme igjen.

Dette var noe Dokvin bare kunne drømme om. Roen ble til en søvndyssende sang. Tankene gled ut på vidvanke og satte seg sammen i ulogiske sekvenser. Jeg kjempet for å holde fast i opplevelsen. Nyte den! Jeg presset øynene opp. Sanset! Øyeblikk på øyeblikk av inntrykk jeg ville huske for bestandig.   

Ørene mine registrerte et lett knepp. Øynene glippet. Skjoldet var borte. Jeg hadde sovnet fra reisa, fra alle de magiske øyeblikkene. Fatteren hadde sagt at vi skulle til en hovedstad. Gailio gikk inn for landing. Her var det ingen by, verken hus eller mennesker. Under meg strakte det seg uendelige områder med ødemark. Høye fjell, bratte og langstrakte daler, skrinne enger. Stein og grus. En høy mur avløste nok en mur. Hadde han tenkt at vi skulle ta ei pause?

Bygninger reiste seg bak dobbeltmurene i en skremmende velkomstgest. Et kloster. Det var alt som var. Jeg ble pissredd, skrekkslagen. Klosterdalen, navnet på hovedstaden. Fyren hadde ikke sagt noe om en pause.

Det var ingen steder jeg kunne dra, ingen steder å løpe til. Gold tom natur, det var alt. Jeg prøvde å styre tilløpet til panikk. Alt virket helt ulogisk. Jeg satt på en luftsykkel. Gutter som meg satt ikke på luftsykler. Jeg hadde funnet et lik. Gutter som meg fant ikke lik. Jeg var blitt skutt mot. Gutter som meg ble ikke skutt mot. Dokvin hadde pult Annamelia og min verden hadde falt sammen.

Fem kuler. Jeg hadde aldri sett kulene. Hvis det ikke var snakk om en pause, måtte jeg løpe alt jeg hadde. Jeg hadde ikke en gang RA, fortvilet nok. Det kom ikke på tale å bli med til et kloster. De munkene ville finne fred. Jeg hadde nok med å finne inn i mitt eget uforutsigbare dagligliv.

Sykkelen tok bakken, en myk landing på ei øde gresslette. Jeg var alt for oppskjørtet til å glede meg over det. Gailio steg av. Jeg også. Han smilte. Lurte på om jeg hadde hatt en fin tur.

Skal vi ta en pause. Stemmen min skalv.

Nei! Tilløpende til panikk ble til virkelighet. Et massivt svik. Skrolle kom ikke hit. Han pekte mot muren. Et kloster. Hva hadde fatteren tenkt på? Han måtte ha latt seg bløffe av fyren. Foreldrene mine ville aldri lyve for meg, aldri. Dette er Klosterdalen, sa han. Hvordan kunne fatteren finne på å tro på en slik røverhistorie. Kista.

Gailio rakte meg sekken. Jeg sto klar, holdt kroppen i beredskap. Gresset lå mykt under fotsålene. Jeg ville løpe raskere uten sekken. Det var ingen steder å skjule seg. Jeg trengte tingene mine. Tårer av fortvilelse samlet seg bak øyenhulene. Kanskje jeg var alene med morderen. Jeg ble helt stiv. Gailio var en brande, trolig ikke uten grunn. Ingen kunne komme seg unna en luftsykkel i denne ødemarka. Spent som ei stålfjær sto jeg som lammet. Hva er det, Reikin?

Jeg har aldri sagt ja til å dra til et forpult kloster. Tårene lot seg ikke skjule. Jeg lyttet forskrekket til mitt eget ordvalg mens jeg pekte.

En gang i tida, lenge før vår tidsregning, var det muligens et kloster. Velkommen til Klosterdalen, hovedstaden i Konglomeratet. Jeg var ikke blind.

Hvor er bygningene, gatene, veiene, bebyggelsen, overgangen til en mer landlig idyll? Jeg pekte utover ødelandet. Dette er ingenting.

Likevel er det sånn, Når vi får installert deg i byen, skal jeg fortelle deg vår historie. Da vil du forstå det. Jeg hadde ikke planer om å installeres noe sted. Derimot skulle jeg flykte. Reikin, jeg beklager at du er uforberedt på hva du ville finne her, dette Han pekte utover.

Dette rimer ikke en gang med Liljedalen, ropte jeg. En hovedgate med en husklynge rundt.

Jeg forstår at det kan se sånn ut for deg. Konglomeratet består kun av to daler. Begge befinner seg bak dobbeltmurene, men vi er en verdensdel med samme flateinnhold som andre verdensdeler. Det er for farlig for deg hjemme. Jeg kan ikke kjøre deg hjem. Ingen kommer til å tvinge deg inn bak de murene mot din vilje. Jeg kan kjøre deg til et sted du geografisk godkjenner, der jeg vet at du vil være trygg.

Min familie, kone og fire barn, befinner seg trolig på innsida av muren der for å overraske meg. Jeg kom til deg, direkte fra Rosengard, etter et flere uker langt oppdrag. De vil overbevise deg om at de bor i en by ikke et kloster. Gi oss en sjanse!

Du kjører meg til et annet sted dersom jeg vil det? Han nikket. Jeg kjempet med skjelvinga i stemmen. Du lover!

Jeg lover. Vi stirret på hverandre. Jeg nikket.

Han vinket på familien sin. Handlingslammet og fortapt sto jeg og stirret mot muren. To småttinger kom snublende nedover hellinga i terrenget mens de ropte på pappa. Ei jente med lange lyse fletter kom etter. Hun løftet dem opp når de gikk overende. En gutt fulgte etter med et lett overbærende smil. Bakerst kom ei kvinne. Kona. Gailio, beveget seg mot de små, strakte armene mot dem. Kvinna var ikke ung, men det var noe umåtelig tiltrekkende over den lange slanke skikkelsen.

Vesla, nådde fram først, en lyshåret krølltopp med blå øyne, farens. Gailio ventet på den vesle pluggen med røde krøller i nakken. Han løftet dem opp og svingte dem rundt i en skikkelig runddans. Begge strakte armene opp mens de hylte på mer. Høyst ufrivillig måtte jeg smile. Han svingte dem rundt på nytt og på nytt. Det virket ekte. Så små barn spilte ikke skuespill.

Jeg var lettet.
Ble rolig.
Takk og lov.
Lytt til kapittel 3

 


Vil dere lese flere kapitler?


Publisert Legg igjen en kommentar

Kistepakta, kapittel 2

Lyst til å lese de andre kapitlene først.
Noen forfatterord:
Liber Mundi, Verdensbokaen ambisiøs serietittel. Akkurat så ambisiøs er den ment å være. En serie som tar for seg den evige kampen mellom det gode og det onde.

Da jeg innså at jeg ville ha skrevet den samme boka uansett hvilken tidsperiode jeg kunne ha funnet på å velge, bestemte jeg meg for å sende den ut i verden.

Steinalderen, Atlantis, Lemurien, historisk tid, fremtida. Overalt hvor mennesker ferdes, gjelder de samme utfordringer. 

En vilje til det beste for fellesskapet. Men hva er det beste for fellesskapet? Ja, si det. Svaret avhenger av hvem som spørres.

Jeg valgte fremtida. Vår verden har gjennomgått omveltninger på omveltninger på like mange plan. En gang, for ikke så lenge sida, sa en stor gruppe mennesker nei til å bli bestemt over. Under parolene, frihet, likhet og brorskap, ble de verdier, som vår vestlige verden er tuftet på, kjempet frem. Frihet for alle, likhet for loven og brorskap menneske og menneske i mellom.

Ingeborg Refling Hagen sa det slik:

Hvor begynner frihetskravet, med den aller første slaven, som slet åket av.

Vi har egentlig ikke lyktes helt. Pengemaskinen har stor makt. Penger råder i stor grad våre liv. Vi slipper ikke unna. Grunnen vi eier, er ikke lenger fri. Her i Norge har vi vært stolte over å eie våre hauger selv. Jeg vil gjerne kunne befinne meg på min haug, selv om jeg ikke skulle eie et øre. Veiene kan ikke benyttes fritt. Pengene har påvirkningsmakt. Alle trekker i dem.

Hvordan bygge sunne samfunn og sunne mennesker? Verden er et skremmende sted. Vi har diktatorer og undersåtter. Slaver av de verste bestemmelser. En mengde flyktninger som søker seg til trygghet,  det gode liv.

Kjærlighet. Slik jeg ser det er det fundamentet for menneskelig liv. Kjærlighet fordrer ikke, krever ikke. Kjærligheten gir. Du kan ikke forlange den, ikke forvente den, men den kan bli deg gitt, ei gave. Kjærlighet handler aldri om hva du kan få, men hva du vil gi.

Kampen mot det onde. Enhver må kjempe den kampen i sitt indre hver dag. På individplanet og på samfunnsplanet. Ingen kan vite hvordan den skal kjempes. Det er kun du som kan vite det for deg. For meg er det onde en tendens i mennesker til å ville holde andre i sin vilje.


Created with GIMP

Reikin Jernstein har sett et lik. Han så det to ganger. Folkevernet fant treet, der liket hadde hengt, tomt. Reikin kunne ikke tro det, og dro for å sjekke. Det var tomt, som om det aldri hadde hengt der.

Han blir fælen. Kan du ikke tro på dine egen sanser, hva har du da?

Gjennom sansene blir virkeligheten levende, synlig. Han har en samtale med sin far. Ved det begynner andre kapittel i boka, Kistepakta.


Kapittel 2

Dagen hadde vært totalt bortkastet.
“Ja vel, de snakket til meg om overspente nerver, statistikker og mørkeredsel”, sa fatteren.
“Det var lyst da jeg så liket.” Jeg skulle, den Gamle hjelpe meg, trevle fra hverandre alt som var blitt sagt på det møtet.

Poenget er at de ikke kjenner til profetien.

Profeti! Jeg satte ordet i halsen. En profeti kunne ikke tevles bort, en profeti var tull.

Jeg kjenner profetien. Derfor vet jeg at alt trolig hendte slik du har sagt. Fatteren var nøktern til det kjedsommelige og absolutt ingen spåmann. Han ble taus.

Du må spøke! Sa du profeti? Han nikket.

Selvfølgelig skulle jeg ha likt å vite hva du gjorde i skogen da du skulle ha tatt i mot vitnesbyrdet ditt. Jeg hadde undret på det samme i mange timer nå. Det hadde vært en idiotisk handling. Noe jeg aldri gjorde. Han ble taus. Jeg svarte ikke. Han lot ikke til å vente det. Øynene var fraværende. Tid gikk, tid jeg ikke hadde.

Overbeviste du dem? spurte jeg for å få ham på gli igjen.

Nei, jeg kunne ikke fortelle dem om profetien. Forståelig nok! En profeti var ikke noe argument for noe eller noen. For mutteren kanskje, med sin hang til overnaturlig visvas.

Hva gjør de videre med saken? spurte jeg

Ingenting. Uten lik, uten spor av lik, er det ingen sak.

De tror jeg er gal?

Nei da, men jeg er mer opptatt av

Siden det er meg det gjelder, er det på tide at vi gjør det slik jeg vil.

Ja, men først trenger du informasjon. Utvis tålmodighet, vær så snill! Jeg strever med å finne riktige ord. Spådommer var for idioter og svermere. Vi er ingen av delene. Fortell meg hva som skjedde i går. Alt sammen. Ikke utelat noe. Det er ikke fordi jeg er nysgjerrig. Det har med profetien å gjøre. Jeg lukket øynene.

Fatter, det vesentlige her er en potensiell morder, en han eller hun, som må stoppes.

Reikin, vær så snill. Bare fortell. Det må gå i tur og orden. Du er ikke en person som vanligvis forsvinner. Jeg trenger å forstå hva som foregikk. Annamelia, kåtskapen. Jeg reiste meg opp. De to, hun og Dokvin. Jeg kunne ikke snakke om det, ikke med Skrolle en gang. Inni meg var det tomt og fullt på samme tid.

Jeg travet frem og tilbake over trange to meter. Øynene mine traff hans. Han forsto meg. Det slo meg at han faktisk gjorde det. Jeg sank ned i stolen igjen. Energien rant ut. Annamelia kunne pule hvem hun ville. Stillheten ble øredøvende. Jeg snakket inn i den så det fosset av meg. Alt sammen. Punktum.

Det ble helt taust, en stillhet uten tyngde. Jeg kremtet. Fatteren rettet seg opp. Han smilte usikkert uten å kommentere et eneste ord. Det blir en lang historie, sa han.  Første gang jeg hørte den tvilte jeg på min fars forstand. Jeg vred på meg og fortalte om avtalen med Skrolle. Har ikke han fest? Fatteren så på klokka. Den beveget seg mot midnatt.

Jeg aner ikke når han kommer, men festen varer ikke evig. Han var ikke supermotivert for det selskapet.

Jeg sjekker. Hvis han alt er her, kan han vente, men jeg vil råde ham til å gå hjem. Dette kommer til å ta tid. Hele dagen hadde jeg ventet. Beklager, men samtalen vår har  ventet i årtier. Blikket som ikke tålte motsigelse var på plass. Han plasserte meg på vent. Jeg fant meg i det.

Skrolle kommer i morgen, informerte fatteren da han kom tilbake. Skikkelig ergerlig! Jeg skal hilse og si at du kan kontakte ham når vi er ferdige. Han tåler å bli vekket. Hvor var vi? Jo, profetien. Da min far lå på det siste, tilkalte han meg slik jeg nå har gjort med deg. Betydningen klemte til rundt brystet.

Du skal ikke, er ikke? Ordene stokket seg. Øynene så forvirret på meg. Et lys ble tent der inne, og han gjorde en avvergende bevegelse.

Slapp av. Sunnhet, det er meg.  Med deg er det annerledes. Tull. Jeg var sunn som et nyspiret frø. Det som hendte i dag Han stirret utover uten å se. Munnen ble stille. Det var i går det hadde hendt. Han beveget seg tilbake til min farfars sykeseng, bøyde seg ned, løftet opp en glatt metallgjenstand på størrelse med min mors smykkeskrin og plasserte den mellom oss. På netthinna så jeg farfars øyne. Det særegne snevet av grønt i det brune. Denne sto på nattbordet hans den dagen. Jeg hadde vært utrolig knyttet til farfaren min. En metallkiste uten synlig lås eller nøkkelhull. Denne kista ble gitt til din forfar, Sinkton Jernstein, i 7219 det året han fylte trettini. Fatterens hender gled fraværende over lokket. Jeg så det for meg, farfars ansikt, et ansikt risset med livets furer. Siden har den beveget seg gjennom slektslinja fra sønn til sønn til jeg nå gir den til deg.

Hvorfor det?

Det er nettopp det jeg strever med å forklare. Igjen ble blikket fjernt. Ordene forstummet. Jeg måtte få ham på sporet. Han skvatt. Det kan virke litt rart med denne kista. Den kan kun åpnes av den rette.

Og det betyr?

Vår oppgave er å oppbevare kista til den rette kommer. Det følger med en nedtegnelse. Den som utpekes får kista.

Hvorfor det?

Det er det jeg skal forsøke å forklare. Hver verdensdel har ei kiste med tilhørende vokter og verge. Jeg vokter denne. Han nikket mot gjenstanden. Vergen og jeg har hatt jevnlig kontakt siden jeg overtok den. Vi har møter minst to ganger i året, kistevergene og kistevokterne. Jeg rynket panna.

Du påstår at dette ikke er et eventyr? Han fastholdt at det var sannere enn døden.

Hvem har funnet på dette med kistene? Hvorfor er det ei kiste i hver verdensdel? Han sukket.

Hvordan skal jeg svare? Vi må gå like tilbake til år null. Den gang jorda ble reddet fra tilintetgjørelse. Kistene ble laget som en hjelp til utvalgte mennesker. Siden ble de oppbevart i ulike slekter. Den rette kan være mann eller kvinne. Når vedkommende nærmer seg livets slutt, blir kista gitt til en ny familie. Hos oss ble den gitt til Sinkton Jernstein. Jeg burde ha hørt om syv kister som beveget seg gjennom ulike slektsledd. Hvis det var sant, burde jeg ha hørt om det. Jeg hadde hørt mange legender, både sannsynlige og usannsynlige. Kun de berørte skal vite om dem. Forvaltninga av kistene ligger under de tolvs råd i Konglomeratet Reikin, ei historie jeg ikke kunne fortelle i folkevernet, selv om både kistevergen og lederen for verdensrådet ville ha bekreftet den. Videre saksgang er nå opp til dem.

Det lyder som pisspreik.

Historia må fortelles, gutten min, fordi jeg tror at du er den rette. Han måtte ha tørna. En mer alminnelig fyr enn Reikin Jernstein hadde aldri trampet på planeten.

Vendel, distre og sakte skosåler flyttet ut. I skikkelsen foran meg var det kun et ramsalt alvor. Sinkton aksepterte kista, ei handling som senere forplikter alle i hans slekt.

Meg, mener du at det forplikter meg, søstrene? Hvorfor har du ikke fortalt om det? Betyr det at Zanne og Zu kjenner til det? Tanken virket uhyrlig.

Nei, ingen kjenner til det, kun jeg. Det tilhører et taushetsbelagt område, en del av din arv. Ikke at det har vært en byrde. Det er en gave, en hjelp. Møtene mellom kistevokterne består blant annet i å diskutere profetiene, finne ut i hvilken grad nedtegnelsene stemmer på noen i familien. Bistå med hjelp.

Jeg så meg rundt og så ikke spor av noen hjelp. Vårt hjem hadde snarere mindre velstand enn noen andre i Liljedalen. Fordi det er slik vi vil leve. Vårt valg, din mors og mitt. Vi har det slik vi ønsker. Hvis vi manglet noe, ville vi ha fått hjelp. Ikke med rikdom. Det er ikke poenget. Mange tegn i nedtegnelsen har stemt på deg. Det er ikke så uvanlig i følge kistevergen. For at den rette skal utpekes, må alt stemme. Etter det du har fortalt, gjør det trolig det.

Jeg gransket den glatte metallflata.

Har du åpnet kista? spurte jeg og registrerte hvor gretten jeg lød.    

Siden du sannsynligvis er den rette, kan du trolig åpne den. En gyllen mulighet. Jeg strakte ut arma. Så enkelt er det ikke. En prosedyre skal følges. Vi skal fastslå at nedtegnelsen stemmer.

Hva er det i kista? Fingrene mine nærmet seg lokket. Han fulgte med, nysgjerrig.

Den skal gi visdom til forvalteren, bidra med innsikt og hjelp. Naive fatteren. Visdom lot seg ikke putte i ei kiste. Min interesse for visdom og kunnskap var ikke større enn for sjakk.

Stråler av energi rislet gjennom fingre og handbak. En stille glød skimret ut av metallet. Fatteren satt helt stille. Jeg ville trekke handa til meg. En pulserende varme fylte hele armen. Han skulle ikke få det minste tegn fra meg på at jeg var berørt. Kistas rettmessige eier blir kalt en kistebærer. Et skimrende lys lå som en aura rundt oss begge. Blikket mitt låste seg til lyset. I Konglomeratet gir det en betydningsfull status. Svake konturer av et ansikt gled over netthinna. Status brydde meg ikke. Et trykk av en finger mot kinnet. Min far stirret på meg. Jeg lukket øynene, pustet og svelget. Det var ikke mulig å la det være. Jeg åpnet dem. Fargeskimmeret var fortsatt der. Jeg trakk handa til meg. Den dirret nesten synbart. Da går jeg over til nedtegnelsen. Han fant frem et skriv. Deklamerte.

Ut av stormens øye
blir han født, gutten.
Flammesverd gløder over en
lynfylt himmel.
Vreden kvester trærnes røtter.
Trestammer slynges om kull i vinden.
Stormens rier, gir ham kraft til livet.
Elskerens sæd befruktet tempelet.
Den ektevidde svelget døden.
Nytt liv skal blomstre og velsigne.
Kildens jordiske strømmer,
skjenker barnet av sin flod.

Gutten, hennes førstefødte,
blir forløst fra livsstrengen.
Mot stormen blunker han,
den nyfødte.
Lydløst møter han verden.
Han drikker livets ild.
Et klynk unnslipper hans lepper
Frem for verden skal han bæres.
Til jubel fra vise og lærde.

Gutten vokser opp med to søstre.
Deres blod har ikke samme kilde.

Jeg vred meg som en mark. Senilitet var en snikende sykdom. Fatteren var da vel ung? Ordene stemte ikke på meg. Jo, gutten min, det gjør de. Stemmen lød litt trist. Herreskaper! Han var gift med mora mi. Jeg hadde to søstre. De vise og lærde som jublet ved min fødsel, skulle jeg ha likt og sett. Dersom du oversetter det til vanlig språk, er det hele sant.

Skulle liksom ikke mine søstre være mine?

   De er dine, men ikke ved blod. Solstikk var det ikke mulig å få i dette været, men noe måtte ha stukket gubben. Alle hadde foreldre. Tvillingene var våre. Jeg hadde fryktet for mitt eget vett. Ikke et øyeblikk hadde jeg trodd at han var gal.

Ord fulgte ord og ble til en ny og endret familiehistorie. Mor hadde vært gift med en psykopat som hadde to små døtre, tvillinger, mine søstre. Fatteren hadde funnet henne rundjult og oppløst i gråt bak søplestativet. Han hadde hjulpet henne og blitt et anker i hennes fornedrelse.

Psykopaten hadde dødd i ei ulykke med mamma og pappa tilstede. Hun hadde forsøkt å stanse ham fra å komme inn til tvillingene. Han hadde slått løs på henne med et belte. Hun hadde kastet nøkkelen til soverommet ned til fatteren og bedt ham løpe. Psykopaten hadde kastet seg etter nøklene i raseri, mistet balansen, falt over rekkverket og knekt nakken. Heldig for ham! Ingen skulle slå mora mi. Jeg skulle gjerne ha drept fyren en gang til. Retten til søstrene var min egen.

Stillheten senket seg over rommet. Ord tonet ut, men holdt oss begge fast. Jeg strevde med å fordøye innholdet i det han hadde fortalt. Min eksistens var bygd på ei fortid jeg ikke hadde ant at eksisterte. Han satt fortapt i minner, gjennomlevde det grusomme scenarioet på nytt.

Hva skulle han med nøklene? spurte jeg. Fatteren skvatt til av de malplasserte ordene. Selvsagt. Hun hadde låst barna inn på soverommet for å beskytte dem. Mora mi var ei løvinne. Derfor hadde hun fjernet mitt RA. Hennes trang til å beskytte meg gjorde meg gal. Hun hadde aldri gjort forskjell på oss, søstrene og meg. Ingen detalj i mitt liv kunne ha fått meg til å forstå at vi ikke var av ett blod.

Granitt var den vesentlige substansen i min far. Den lå steil og fast under drakta av godslig bamse som han kledde seg i til daglig. Min far hadde favnet alle tre og bygd ny familielykke rundt splintrende av det som var skakkjørt. Møysommelig hadde mora mi reist seg opp av fornedrelsen og blitt til den kvinna jeg kjente. Han gløttet opp. Beklaget.

Hun var så skjør, som om hun kunne falle sammen og miste forstanden helt. Det tok tid å bygge seg opp igjen. Han rødmet. Der kom den tendensen fra. Jeg forsto hva han snakket om. Min mors sterke vilje. Den psykopaten hadde brutt. Da tvillingene var seks år, ble hun gravid. Stemmen skalv. Vi hadde ikke inngått ekteskap. Det kunne vente til du ble født. Jeg kunne ikke fatte at de ikke hadde fortalt oss det. Hva skulle vitsen være? Ingen trenger å vite at de hadde en far som drepte deres mor. Det var det han gjorde. Han fortalte mora de det mens han mishandlet henne, en trussel om hva som ventet henne dersom hun gikk mot hans vilje. Hun var tilstede da tvillingene ble født. De ble morløse ganske kort tid etter. Som den medfølende skapningen hun var, gikk hun inn i et skrekkregime hun aldri hadde trodd at eksisterte. Det usagte er ikke løgn. Ikke noe av dette handler om blod, men det vi er og har vært for hverandre. De er dine søstre fordi dere har vokst opp sammen. Slik er de også våre døtre.

Han hadde rett, min far, som alltid hadde vært der for meg, for oss. Stormen på fødselsdagen din derimot har vi fortalt om. Min mors trang til å vifte med babybilder fant jeg bare ydmykende. Jeg går ut fra at vi kan enes om at deler av nedtegnelsen stemmer? Irriterende nok. Men det hadde bekymret meg minst mens han fortalte.

Fødselen din startet med full storm og orkan i kastene. Veiene ble stadig mer uframkommelige. Din mor fikk tettere og tettere veer. Fødselen var i gang. Skrekkslagen var jeg, men hun holdt hodet kaldt og fikk meg til å gjøre det samme. Lyn blinket som lyskastere over himmelen, torden braket og trær blåste over ende. Mørke dun ble synlige i det hodet ditt sto i sprekken. Hun presset, og du gled ned i hendene mine. Jeg var så redd for å miste deg. Da så jeg stormens øye. Regnet pisket utenfor bilvinduet. Vann samlet seg og ble til en mektig springvannskilde. Øyet var i kildens senter. Det så rett på meg og ga meg et ansvar. All frykt ble borte. Du var slimet og glatt, så uendelig liten i hendene mine. Jeg ville aldri slippe deg. Ut av stormens øye ble du født. Han forsvant langt inn i ordene. Øyelokkene skjulte irisen. De lange vippene jeg hadde arvet av ham, kastet skygger over kinnene.

Pappa, det var innbilning. Regn blir ikke til springvann. Han smilte svakt.

Regn blir vanligvis ikke til springvann, men det er sannheten. Jeg opplevde det like tydelig som at du sitter her. Nedtegnelsen hadde jeg den gang aldri lest. Den bekreftet opplevelsen.

Uten sansene som pålitelige kilder hadde vi ingenting uten kvikksand. Et faktum som hadde gjort meg utilpass hele dagen. Min pappa satt fortapt i minner. Et lett fjollete smil hang om munnen. Du skrek ikke, men klynket litt i det du trakk pusten. Jeg hadde ventet at du skulle skrike. Nyfødte gjør det. Din mor spurte om du pustet. Blikket ditt var ubeskrivelig. I dypet av det skimtet jeg en visdom jeg knapt kunne fatte. Jeg befant meg i det største øyeblikk i mitt liv. Blir du selv far en gang, vil du forstå hva jeg mener. Din mor la deg til brystet. Stormen raste. Hos oss var det fred. Da uværet la seg, dro vi til fødeavdelingen.

Hvor ble de vise og lærde av? Spydigheten var et skjold. For jeg var underet, sønnen, den eneste.

Vi dro til hospitalet, din mors tidligere studiested og arbeidsplass, stedet der tvillingene ble født. Din ankomst var varslet. Tida hadde strukket ut i lengderetningen. Personalet kjente skadevirkningene rett på operasjonsnevene. Da vi ankom med deg ved din mors bryst, ble vi møtt med applaus av leger og pleiere. Jeg så det for meg.

Pappa, hvem som helst kan bli leger og sykepleiere. Vise og lærde, det bør være noe mer høyverdig.

Vise og lærde er ikke annet enn spesialister på sitt felt. Kan du skifte ut bein eller fjerne en blindtarm? Enhver skolert ferdighet ender i kunnende visdom.   

Ikke noe av det nedtegnelsen sier er rett frem, pappa. Muligheten for individuell tolkning er milevid. Logiske byggeklosser settes sammen av overenskomster og viten.

Derfor er kistevergen sentral. De utpeker kistebærere. Din kisteverge heter Gailio Tinkmann. Du vil snart få møte ham. Lederen for verdensrådet, Rhettfinn Granly, kommer også til å ville snakke med deg. Hør videre! Han kunne ikke mene det. Lederen for verdensrådet møte meg, En noksagt fra Liljedalen. Sprøyt.

Gutten vokser opp
elsket og æret av alle,
Hans sang er melodiøs
og tonene rene i klangen.
Gammel er han ikke
da munnen tyter over av mark.

Latter piplet ut et sted fra mitt maltrakterte indre. Jeg klarte ikke å stanse den. Resten av den dramatiske fremførelsen glapp ut av ørene. Det tok en stund før han oppdaget at jeg ikke hang med. Øynene fikk et såret drag i det jeg hikstet og tørket lattertårer.

Mye galt kan man si om meg, fatter. Mark ut av munnen passer ikke. Foreldres hukommelse kunne være en forbannelse. Fire år gammel hadde jeg lekt i en søledam og puttet munnen full av meitemark. Markspiseren, hadde de kalt meg etterpå, søstrene. De hadde vært noen utålelige ertekroker. Jeg hadde grått blod av skam og ydmykelse. Ikke på vilkår om jeg ville innrømme at jeg husket det. En slik tåpelig hendelse hadde ingen plass i en nedtegnelse. Jeg har nevøer og nieser. De drikker sølevann, pappa, spiser mark. Sånn er unger.

Vi snakker ikke om spiser meitemark, gutten min, men om mengder av meitemark. Munnen full. Jeg blåste.

Sangstemmen, kunne jeg vanskelig lyve meg fra. Den hadde vært en pest og en plage bestandig. Da jeg var liten, skulle alle ha meg til å synge. Siden utholdt jeg et konstant mas om å utdanne den. Det kom ikke til å skje. Stahet pleide mutteren å si. Den svakes unnskyldning for manglende mot. Beskyttelse av integritet krevde valg. Det var mitt valg å ta. Hør videre, sønn! Da kistevergen og min far påpekte at alt stemte til nå, var jeg helt sikker på at den siste delen aldri ville stemme.

Han vokser i alder og visdom.
De lærde bedømmer hans gjerning.
Hans drømmer knuses.
Kvinna han begjærer
er fylt av en annen.
Jomfruelig martres hans hjerte.
Iskulden truer i det våte dypet.
Tomme øyehuler skuer uten å se.
Naken flykter han inn i skogen.
Tida er inne.

Den ventede skal finne kilden.
Kista vil utpeke ham.
Han er dens rettmessige eier.

Forbannet! Rødmen steg i kinnene. Jomfruelig du! Han hadde antatt det. Av de gener han hadde belemret meg med, skulle jeg gjerne ha sluppet rødminga.

Nedtegnelsen stemte. Vi kunne gå over til de viktige punktene. En morder og et forsvunnet lik. Et folkevern som måtte tro meg. Jeg tviler på at det er mulig, sa fatter. De har bestemt seg for at du innbilte deg det hele. Kistevergen, som også er utdannet folkeverge, er orientert. Han vet at du blir informert om nedtegnelsen nå. Du har beskrevet et makabert display av en død mann. Siden det ikke eksisterer kroppslig lidelse i døden, har hensikten ikke vært å ramme liket. Jeg tror hensikten har vært å skremme noen. Hvem? Jeg går ut i fra at du ikke hadde planlagt å gå til det vannet? Jeg ristet  på hodet. Da var du en tilfeldig tilskuer og kan ha sett noe du ikke skulle ha sett, en implikasjon vi må ta på alvor. Du kan være i fare. Jeg har spurt folkevernet om savnede, men det er ingen.

Morderens og min beste forsikring er at folkevernet ikke tror meg, pappa.

Det har du rett i, men vi kan ikke ignorere at du kan ha sett noe som gjør deg til noens problem. Du innbiller deg kanskje et lik en gang, men ikke to. Folkevernet burde stille spørsmålstegn ved det. Noen må ha fjernet mannen. Hvem og hvorfor? Hvor lang tid gikk det fra du første gang så den døde og til du returnerte?

Jeg hadde ikke registrert hvor mange klokka var. Det burde jeg ha gjort. Jeg hadde vært hyper, hatt panikk. Han nikket forståelsesfullt. Var noe annerledes da du kom tilbake? Jeg tenkte etter. På mitt indre øre hørte jeg dunkelydene. Jeg fattet ikke at jeg ikke hadde hørt dem tidligere. Gang nummer to hadde jeg knapt hørt mine egne tanker på grunn av dem. Du var opprørt. Jeg frykter for din sikkerhet, Reikin. Du bør reise bort.

Jeg skvatt til. Nå hadde han virkelig tørna. Når jeg informerer kistevergen om at nedtegnelsen stemmer, ber jeg ham ta deg med til Klosterdalen. Jeg kunne ikke tro at han sa det. Ett visste jeg. Jeg skulle ikke til noe kloster. Det var best han forsto det. Fatteren og jeg hadde hørt nyhetsoppleseren fortelle fra en sånn plass. Det så ikke klokt ut. Menn i brune kjedelige kutter som ville finne fred i livet. De folka hadde satt en støkk i meg. En dal av klostre. Nei takk! Du har misforstått. Jeg snakker om Klosterdalen, hovedstaden i Konglomeratet.

Konglomeratet, den åttende verdensdelen som inneholdt en flik av alle. Pensum på skolen. Kistene administreres fra Konglomeratet, Reikin. Kistevergekorpset kommer derfra. Det samme gjør lederen for verdensrådet. Det blir to fluer i et smekk. Vi får kartlagt om du er den rette. En eventuell fare du kan befinne deg i, elimineres.

Jeg har ikke tenkt å flykte. En morder kan myrde igjen. Saken må etterforskes. Den skyldige må hankes inn.

Kistevergen har status, muligheter til å influere, kompetanse. Han tar seg av det. Du vil like ham.

Å like er ikke poenget. Det er sommerferie. I morgen skal Skrolle og jeg legge ferieplaner.

Den samtalen, kan dere ta før du blir hentet. Jo mer jeg tenker på det desto viktigere synes jeg det er.

Rommet mellom oss fyltes av oppreist vilje. Under den rolige overflata fantes det ingen så sta og utholdende som min far. Han hadde selvsagt aldri gitt seg før mutteren hadde fått tilbake sitt tidligere selv. Det skulle han ha ros for. Stakkars mamma.

Jeg reiste meg og ble stående å se ut av vinduet. Månen hang tung og full på himmelen. Jeg sukket tungt. Det meste av ettermiddagen hadde vært skyet. Jeg flyktet fra konfrontasjonen, en tendens jeg måtte få slutt på. Jeg savnet mannen med subbete tøfler og en kaffekopp om morgenen. Det var stjerneklart og månelyst. Jeg ville ikke reise bort. Det var et merkelig vær for tida. Jeg gjespet og snudde meg mot bokhylla på venstre side av skrivebordet. En tittel fanget min interesse. Det sto. Raskt bøyde jeg meg ned for å se bedre.

Det singlet i glass. Fatterens kropp kastet seg over meg. Han dro meg ned på gulvet. Et luftdrag slo mot øret i det vi falt. Vi landet på gulvet i en sammenfiltret bylt av bein og armer. Grepet rundt meg var fast og sterkt. Bråket ble avløst av total stillhet. Jeg prøvde å reise meg. Ord gnistret i øret. Ligg stille! Ikke rør deg!

Tid passerte. To hjerter dunket. Intensiteten kunne vekke døde. Jeg hadde ingen anelse om hvor lenge vi lå sånn. Sekundene beveget seg knapt der de sto utstrakt i et galskapens øyeblikk. Det var ikke mulig å begripe hva som hadde skjedd.

Jeg hørte skritt i trappa og hørte mutterens skjelvende stemme.

Hva var det, Vendel? Han hvisket navnet henne. Hvor er dere? fortsatte hun.

Slå av lyset, Mayla! Han bestrebet seg på å virke beroligende. Hun ble vettskremt. Lås dører! Han hvisket til meg: Ligg stille! Han sa til henne: Hold deg borte fra vinduer! Kontakt folkevernet! Hun skrek. Jeg lovet at jeg knapt skulle puste mens jeg så for meg at hun holdt hendene for ørene. Det ville jeg ha gjort.

Fatteren sverget og rant over av uttrykk jeg ikke ante at han kunne. Armen, som klamret seg rundt meg, løsnet. Han krøp over gulvet mot henne. Lyset ble slukket. Mørket omga meg. En strime månelys glitret i glasskår. Mutteren gråt. Firbeinte Toppen, hunden min, sov. Fatteren trøstet mutteren. Det ga en underlig beroligende virkning. Jobben som territorietvokter var altomfattende når Toppen var våken. Musklene klødde. Jeg strevde med å holde dem i ro. Hunden var redd selv for torden.

En fremmed stemme ropte fra gangen: Er det i orden med dere? Fatteren svarte ikke. Det var ikke i orden. Noen hadde smadret ruta, kastet stein. Jeg svarte ikke jeg heller. Vi kjente alle i Liljedalen.

Dette er folkevernet. Er alt i orden? Det lød skritt i trappa. Ingen jeg kjente kunne ha kastet stein mot oss. Stemmen fortsatte å insistere. Dokvin ble sur på folk. Jeg så ingen stein. Stemmen fra trappa fortsatte i det uendelige. Jeg hadde ikke svart på Dokvins meldinger. Selv ikke han kunne være så dum at han kastet stein.

Identifiser deg!
Fatterens stemme lød ugjenkjennelig hard.
Det lød mumlende lyder.
Jeg skjelnet ingen ord.
Det ble skremmende stille.
Skritt nærmet seg.
Jeg sluttet å puste.


 

Lytt til kapittel 2

 
 Lyst til å lese flere kapitler.